Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Filip Verrezen : 'GBS De Bezige Bijtjes Voortkapel verhuist naar nieuwe school'

De laatste dag van dit schooljaar was voor de lagereschoolkinderen van GBS De Bezige Bijtjes Voortkapel allerminst een rustige dag. Samen met hun leerkrachten verhuisden zij heel wat spullen en materialen naar de nieuwe school zodat die vanaf 1 september deels in gebruik kan genomen worden.

Werken voor op schema

Iets meer dan een jaar geleden werd er in Voortkapel gestart met de bouw van een nieuwe kleuter- en lagere school, kinderopvang en turnzaal. Deze gebouwen worden opgetrokken naast de huidige lagere school in de Stijn Streuvelsstraat.

De nieuwe gebouwen, een ontwerp van Sarah Theeuwes (West Architectuur), zijn een voorbeeld op het vlak van duurzaamheid en gebruik van groenruimten.

Aanvankelijk was voorzien dat de werken, uitgevoerd door Bouwonderneming Beneens uit Olen, anderhalf jaar zouden duren.

Tevreden schepen

Filip Verrezen, schepen van openbare werken en gebouwen, is dan ook een tevreden man: “We zijn zeer verheugd dat er vandaag al veel spullen en materialen kunnen verhuisd worden naar de nieuwe lagere school. Voor de kinderen is het fijn dat ze daarbij betrokken worden, en zo net voor de zomervakantie te zien hoe hun nieuwe school echt vorm krijgt. Zij zagen de afgelopen maanden de nieuwe gebouwen verrijzen, en zien nu hoe hun klasje er bij de start van het nieuwe schooljaar zal uitzien.

Daarnaast geeft het ons de kans om tijdens de zomervakantie het grootste deel van de bestaande gebouwen af te breken, zodat de normale schoolwerking daar niet hoeft onder te lijden.”

Officiële opening

Momenteel wordt er gedacht om eind augustus een kijkdag te organiseren voor de schoolkinderen en hun ouders.

“Maar we willen deze prachtige nieuwe school en kinderopvang uiteraard graag ook officieel openen in de loop van het volgende schooljaar, als ook de leerlingen van de kleuterschool er hun stekje hebben gevonden.”, vult directeur Natalie Van de Ven aan. “We zijn zeer trots op onze nieuwe school, en willen dat op die manier natuurlijk heel graag extra in de verf zetten.”

www.westerlo.cdenv.be

Deel dit artikel