Drones kunnen volledig autonoom en met behulp van artificiële intelligentie tijdrovende taken overnemen die mensen vandaag de dag nog vaak manueel uitvoeren.

Een drone kan bijvoorbeeld gebruikt worden om met behulp van camera's en sensoren vanuit de lucht objecten te tellen.

Zo ontwikkelde Flanders Make drones die automatisch de voorraad in een magazijn inventariseren en een algoritme dat bijvoorbeeld het aantal bloemen en vruchten op een stuk landbouwgrond kan tellen om een oogstvoorspelling te maken.

Dankzij nieuwe technologische ontwikkeling zoals slimme drones kunnen bedrijven diverse processen veiliger, sneller en efficiënter te laten verlopen.

Na de succesvolle inkanteling van de Vlaamse Drone Federatie EUKA bij Flanders Make een jaar geleden, toont Flanders Make nu twee toepassingen met vliegende robots.

Voor landbouwers is het bijvoorbeeld cruciaal om een goede oogstvoorspelling te maken. Dat is erg interessant om vooraf concrete afspraken te maken met afnemers en om in te schatten hoeveel middelen er nodig zijn voor de oogstarbeid.

Drones kunnen nu dankzij artificiële intelligentie het aantal aardbeien vanuit de lucht tellen en zo gewastelers helpen om hun oogst nauwkeuriger te voorspellen.

Aardbeien tellen vanuit de lucht

"Voor deze case hebben we luchtbeelden van doordragende aardbeigewassen verzameld", vertelt Rob Heylen, onderzoeker bij Flanders Make. "Ons algoritme analyseert de beelden en telt het aantal vruchten en/of bloemen die zichtbaar zijn.

Door tijdens ons onderzoek ook een manuele telling te doen, hebben we een foutenmarge kunnen vaststellen tussen het aantal digitaal herkende bloemen en het werkelijk aantal bloemen.

Doordat we nu deze foutenmarge kennen, zijn we in staat het werkelijk aantal bloemen heel nauwkeurig te bepalen op basis van snel verzamelde dronebeelden."

Deze toepassing is ontstaan in samenwerking met het Proefcentrum Fruitteelt. Zij deden al manuele tellingen van aardbeibloemen om de oogstopbrengst van doordragende aardbeien over een termijn van 3 weken te voorspellen.

ankzij de drone kan dat nu veel sneller. Een belangrijke factor voor een succesvolle acceptatie van nieuwe dronetoepassingen in de bedrijfswereld is het gebruik artificiële intelligentie.

Deze techniek stelt drones in staat om volledig zelfstandig taken uit te voeren, of om verzameld beeldmateriaal razendsnel te analyseren.

Warehousedrone

Dezelfde soort technologie kan ook gebruikt worden om aan inventarisbeheer te doen. Flanders Make heeft samen met IMEC een drone ontwikkeld die aan een waanzinnige snelheid van liefst 4 m/s door de rekken van een magazijn raast om de voorraad te tellen.

Zo kan in slechts enkele minuten tijd een volledige gang van een groot magazijn geïnventariseerd worden.

"We hebben in ons eigen dronelabo een vliegende robot ontwikkeld die op twee niveaus de voorraad in een magazijn volledig autonoom kan scannen, aldus Jeroen Zegers, eveneens onderzoeker bij Flanders Make.

"Enerzijds gebruiken we digitale camera's die QR-codes op de rekken en de palletten herkennen om zo het aantal palletten dat op voorraad is te inventariseren. Al snel merkten we dat er vanuit de markt de vraag kwam om ook het aantal losse dozen te kunnen tellen."

Daarom hebben de onderzoekers een tweede toepassing ontwikkeld die met behulp van LiDAR-technologie ook het aantal dozen op een deels uitgepakte pallet kan tellen.

Een LiDAR-sensor meet de afstand tussen de dozen en de drone. Door de dozen steeds van voor naar achter en van boven naar onder af te nemen, kan de drone snel het aantal resterende dozen berekenen. Een werk dat normaal erg arbeidsintensief is, maar dat de drone nu in een oogwenk uitvoert.

Andere objecten tellen met drones

De dronetoepassingen die Flanders Make voor de landbouw en logistiek heeft ontwikkeld, worden nu in de praktijk toegepast maar zijn mits een hertraining van het algoritme ook toepasbaar in andere sectoren, op andere soorten objecten.

Dus bedrijven die een business cases hebben waarbij het interessant zou zijn om objecten automatisch te tellen vanuit de lucht, kunnen steeds contact opnemen met het onderzoekscentrum.

Nnieuws bron Flanders make