Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

FOD Justitie stelt stad Herentals gerust over loods voor opslag van wapens en drugs: "Kan op veilige manier gebeuren" -- openbaar onderzoek

FOD

Het stadsbestuur van Herentals heeft antwoorden gekregen op de vele vragen over de plannen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie om in een loods aan de Geelseweg springstoffen op te slaan. De FOD heeft daarvoor een vergunning aangevraagd en dat zorgt voor ongerustheid bij buurtbewoners.

De FOD Justitie wil een loods aan de Geelseweg in Herentals inrichten om bewijsstukken van misdrijven op te slaan, zoals drugs, wapens en munitie. Voor het gebruik van de loods werd eerder al een omgevingsvergunning aangevraagd. Later volgde ook nog een aparte aanvraag voor een vergunning voor de opslag van springstoffen.

"Toen dat bekend werd, zorgde dat voor heel wat ongerustheid bij de inwoners. We werden overstelpt met vragen waar we geen antwoord op konden bieden", zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). "Daarom hebben we een overleg gevraagd zodat we kunnen duiden wat er aan de hand is en welke veiligheidsmaatregelen er genomen worden."

De stad zat donderdag samen met de FOD Justitie, de Regie der Gebouwen en ook veiligheidsdiensten van de stad. Het overleg heeft heel wat uitgeklaard, zegt de burgemeester: "Het overleg is goed verlopen. We hebben antwoorden gekregen op onze vragen en we snappen nu ook waarom Herentals gekozen is als locatie. Het is een centrale plaats waar alle bewijsstukken van het Arrondissement Antwerpen verzameld kunnen worden."

Veiligheidsmaatregelen

Daarnaast is de stad ook gerustgesteld dat alles veilig kan verlopen. "Door een nieuwe loods in te richten kan dat op een veiligere manier gebeuren. Zo kunnen ze bewaking garanderen en brandveiligheid bijvoorbeeld", vervolgt Mien Van Olmen.

De nieuwe loods krijgt ook elektrische toegangscontrole, inbraak- en branddetectie en de vloeren en plafonds worden gemaakt van onbrandbaar materiaal. Er komen ook hoge hekken rond het terrein. "Er worden ook mensen te werk gesteld. We hebben er alle vertrouwen in dat alles op de meest veilige manier zal gebeuren", aldus nog de burgemeester.

Voor dit dossier lopen twee openbare onderzoeken. Een voor de inrichtingswerken van de loodsen en een voor de springstoffenvergunning. De onderzoeken lopen af op 24 maart. Tot dan kunnen buurtbewoners die dat willen bezwaren indienen.

Openbaar onderzoek voor springstoffenvergunning

Nog tot en met 23 maart 2023 wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd voor een vergunningsaanvraag van klasse 2, voor het opslaan en/of verbruiken van springstoffen. De aanvraag werd ingediend door FOD Justitie, Waterloolaan 80, 1000 Brussel. De aanvraag heeft betrekking op de percelen Geelseweg 9/A in Herentals, kadastraal bekend onder afdeling 13302 sectie C nr 523B.

De aanvraag heeft als voorwerp: opslag van 60.000 veiligheidspatronen voor handvuurwapens en stalen van kruitmengsels (maximaal 100 kg), waarbij in het totaal maximaal 500 kg kruit opgeslagen zal worden (klasse 2).

U kan tijdens het openbaar onderzoek het dossier inkijken bij de dienst omgeving in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30). Maak wel vooraf een afspraak.

Bezwaren moeten uiterlijk op 23 maart 2023 ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, via info@herentals.be, per post of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het stadsloket.

(FOD/VRTNWS)

Geelseweg 9A, Herentals, België

FOD

Deel dit artikel