Een maand geleden nam de schoolraad van De Leerexpert/AGSO (gekend als 'Stedelijk Onderwijs Antwerpen') collectief ontslag om de aandacht te vestigen op de schrijnende situatie van mindervalide kinderen in de ruime regio Antwerpen en bij uitbreiding de impact op hun ouders en gezinnen in heel Vlaanderen.

AGSO is met circa 55.000 leerlingen en 6.500 leerkrachten één van de grootste onderwijsaanbieders in het land.

'Toen reeds werd benadrukt dat de oorzaak van het opmerkelijke ontslag duidelijk veel dieper zat dan enkel de acute corona-problematiek die de voorafgaande maanden een en ander op de spits dreef', klinkt het.

'Vandaag, aan de vooravond van de grote zomervakantie, stellen de ouders via de Gebruikersraad, uit en door ouders verkozen collectief inspraakorgaan, vast dat hen geen andere mogelijkheid rest dan een formele klacht in te dienen tegen de gang van zaken bij MFC Mytyl in Brasschaat onderdeel De Leerexpert/AGSO.

Dit MFC (Multi Functionele Centrum, de nieuwe benaming voor een vroeger MPI) telt een 75-tal kinderen van 'type 4' met motorische beperking, meervoudige handicap en complexe medische problematiek (vaak zeldzame en degeneratieve ziekten) en staat in voor verzorging, therapie en medische ondersteuning.

Al enkele jaren stapelen de pijnpunten in de werking van dit MFC zich op, en de betrokken ouders verloren hoop en vertrouwen. De poging van AGSO om het vertrouwen van de ouders te herstellen, faalde.

Vandaar nu de formele klacht bij het bevoegde Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), én richting voogdijminister Wouter Beke die met Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de bevoegdheden verenigt die in dit dossier zo centraal (zouden moeten) staan.

De klacht is uitvoerig en gedetailleerd, en lijst tientallen probleemitems op die helaas de voorbije jaren en tot op heden niet langs de evidente kanalen uitgeklaard en opgelost konden worden.

De Gebruiikersraad en de ouders zien – na zolang tegen een muur van onbegrip en onwil op te kijken – nu uit naar de behandeling van de klacht door de VAPH die bevoegd is qua erkenning en vergunning van de MFC en hopen vooral dat minister Beke persoonlijk kennis neemt van de problematiek en vanuit zijn bevoegdheden mee streeft naar fundamentele verbeteringen voor het dagelijkse leven en zeker ook de toekomstkansen van de kinderen met zeer zware handicaps.' (pp)