U bent hier

Forse stijging besmettingscijfers testcentrum ecocentrum De Goren Mol

Mol
14.10.2020 - 21.56u
Door: Mark Jaspers

De positiviteitsratio van testcentrum Ecocentrum De Goren ging begin deze week fors de hoogte in. Op een totaal van 142 afgenomen testen op maandag 12 oktober, waren er voorlopig al 45 positief. Nog niet alle resultaten zijn al binnen.

Dit betekent tot nu een positiviteitsratio van minstens 31%. Een week eerder was dit nog 16%, wat op zich al ontzettend hoog was. Nooit eerder in deze coronacrisis noteerden we dergelijke cijfers in onze gemeente.

Deze resultaten zullen zich de komende weken jammer genoeg vertalen in hogere opnamecijfers in het Heilig Hartziekenhuis. De afgelopen dagen zagen we daarvan al de eerste signalen.

Het aantal opgenomen coronapatiënten verdrievoudigde sinds donderdag 8 oktober van 2 naar 6, waarvan één patiënt op intensieve zorgen. "Wees strenger voor jezelf dan ooit", luidt de boodschap.

Met 142 testen zat het testcentrum maandag 12 oktober aan zijn dagelijkse maximumcapaciteit. Inmiddels wordt al het nodige gedaan om de testcapaciteit stapsgewijs verder op te drijven naar 250 à 300 testen per dag.

De resultaten van het testcentrum omvatten bovendien niet de volledige besmettingscijfers voor onze gemeente. Verschillende huisartsen en -praktijken nemen ook zelf testen af. Deze resultaten zijn nog niet verwerkt in de 45 besmettingen van maandag 12 oktober.

Spoedzitting

Na kennisname van de slechte resultaten kwam de gemeentelijke crisiscel woensdagavond 14 oktober in spoedzitting samen voor eerste analyses en besprekingen.

We weten momenteel nog niet of de cijfers van maandag een eenmalige uitschieter waren of dat we moeten spreken van een structurele dijkbreuk. We vermoeden evenwel dit laatste.

Met behulp van lokaal contactonderzoek analyseren we de komende dagen of er specifieke besmettingsclusters zijn, bijvoorbeeld in sportclubs, horeca, scholen,....

Wanneer we kijken naar de besmettingscijfers van de afgelopen 7 dagen, dan zien we de meeste positieve resultaten bij de leeftijdsgroepen van 21 – 30 jaar en 51 – 60 jaar.

Vele besmettingen de afgelopen week zijn afkomstig van één sportclub. In nauwe samenspraak met deze club werden de nodige maatregelen getroffen om verdere verspreiding in te dijken. Het is en blijft essentieel dat besmettingen niet overgaan naar de oudere leeftijdsgroepen.

In elk geval zijn de clusters niet geografisch geconcentreerd. We zien de besmettingscijfers voor alle gehuchten, wijken en buurten in gelijke mate stijgen. Ook Balen werd meteen geïnformeerd over de cijfers, aangezien in het testcentrum ook inwoners van onze buurgemeente getest worden.

"Wees strenger voor jezelf dan ooit"

Donderdagochtend 15 oktober vergadert de gemeentelijke crisiscel opnieuw en bekijken we of er lokaal bijkomende maatregelen nodig zijn en/of alle geplande activiteiten voor de komende weken mogen plaatsvinden.

Daarnaast verwachten we vrijdag 16 oktober strengere federale maatregelen die effectief impact hebben op de cijfers.

De belangrijkste boodschap geldt evenwel voor al onze inwoners, jong én oud: "Wees strenger voor jezelf dan ooit. Zo bescherm je anderen".

De overgrote meerderheid van onze inwoners volgt de coronaregels goed op. Wees evenwel streng voor jezelf en analyseer waar het nog beter kan.

Vermijd wisselende nauwe contacten met familie, vrienden en kennissen in een gemoedelijke sfeer. Houd afstand en draag een mondmasker, zeker in krappe binnenruimtes. Op die momenten loop je het meeste risico op een besmetting.

imageMeer nieuws

Toneelstuk laat 60.000 Vlaamse leerlingen praten over pesten

Kempen regio | Vlaanderen 27.10.2020 - 10.59u movie (1) reading time1min

Theatermaker Arnaud Vandermeiren werkt aan een theaterstuk, spel en workshop 'Over Pesten'. Daarmee wil de acteur, vroeger zelf slachtoffer van pesterijen, de komende vijf jaar ruim 60.000 Vlaamse scholieren leren praten over pesten.

Vanaf september 2021 wil hij met het project naar middelbare scholen, jeugdbewegingen, culturele centra en de welzijnszorg trekken.

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto