Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Forum On!beperkt voert actie aan Laakdalse grootwarenhuizen

Laakdal

Naar aanleiding van de Week van de mobiliteit voert het forum On!beperkt actie aan de Laakdalse grootwarenhuizen. Ze willen Laakdalse inwoners erop wijzen dat parkeerplaatsen voor gehandicapten waardevol zijn en dat het onrechtmatig innemen ervan een ander benadeelt.

Het forum On!beperkt is de Laakdalse adviesraad voor personen met een handicap. Al van eind vorig jaar brengen zij het thema van het onrechtmatig innemen van parkeerplaatsen voor gehandicapten in de aandacht. Het forum ontdekte dat er hiaten zitten in de wetgeving rond de verbalisering van overtredingen.

Parkeerplaatsen voor gehandicapten aan een winkel staan op privédomein.

De politie kan op die plaats enkel verbaliseren als er een officieel verkeersbord E9a Mindervaliden staat. Het plaatsen van dit bord is echter niet verplicht. Het forum schreef daarom eind juni van dit jaar de 2 bevoegde ministers van mobiliteit aan; Vlaams minister Lydia Peeters en Federaal minister Georges Gilkinet.

Een volgende stap die ze nemen, is het mobiliseren van de Laakdalse grootwarenhuizen en de inwoners van Laakdal. Eind augustus kregen de grootwarenhuizen een brief waarin forum On!beperkt hen vroeg mee alert te zijn op het onrechtmatig innemen van parkeerplaatsen voor gehandicapten en overtreders aan te spreken.

In de brief wordt aangedrongen op het plaatsen van het reglementair verkeersbord E9a Mindervaliden. Tenslotte werd ook de actie van 20 september aangekondigd.

Voorzitter van het forum On!beperkt, Yves Christiaens, legt uit: “De leden van ons forum zien het al te vaak dat parkeerplaatsen voor gehandicapten worden ingenomen door mensen die daar niet zouden mogen staan. We vragen met deze actie begrip en respect voor personen die minder mobiel zijn.”

Voor schepen van Welzijn Raf Moons is het duidelijk: “Dit is een thema waarvoor we blijven ijveren. Overtreders dienen aangesproken en geverbaliseerd te worden. Met deze actie willen niet enkel de eigenaars van de grootwarenhuizen erop wijzen wat zij aan de situatie kunnen doen, maar willen we ook mensen aansporen niet onrechtmatig te parkeren op een parkeerplaats voor gehandicapten.”  Foto rr.

Laakdal

Deel dit artikel