Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Frans De Cock : 'Weigering omgevingsvergunning gemeenschapscentrum voor Evangelische kerk aan Trienenkant'

'De vergunningaanvraag voor de bouw van het "gemeenschapscentrum" op het Crilsplein in Trienenkant voor de Evangelische kerk, is door het gemeentebestuur van Westerlo geweigerd, dat is goed nieuws', zegt oppositieraadslid Frans De Cock.

'Na het "massale protest" van de buurtbewoners en het actiecomité met meer dan 100 bezwaarschriften en een petitie met ongeveer 800 ondertekenaars, alsook na het "ongunstig advies" van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening), is het gemeentebestuur ons nu gevolgd met een weigering van de vergunning.

Het aangevraagde gebouw (met een ruimte voor erediensten, een feestzaal, een grote ingerichte keuken van 55m2, leslokalen, doucheruimte en crèche,...) is te grootschalig en niet aangepast aan de buurt.
 
Het grootschalig gebouw dat geen band of link heeft met de wijk, overschrijdt dan ook de draagkracht van de buurt: de bewoners vrezen een negatieve impact op de mobiliteit, op de verkeersdrukte + onveilige verkeerssituaties en een tekort aan parkeerplaatsen... Kortom, de rust en privacy in de nu nog groene en rustige woonwijk komt in het gedrang. Tenslotte bestaat de kans dat dit gebouw op termijn voor andere doeleinden wordt gebruikt dan wat nu wordt aangevraagd... met name een "echte" feestzaal worst-case-scenario.
 
De deadline voor de definitieve beslissing door het gemeentebestuur werd uitgesteld van 13 juli naar 11 september 2022 omwille van het ontbreken van de vereiste Archeologienota. Deze nota werd recent toegevoegd, maar is nog niet bekrachtigd door Onroerend Erfgoed.
 
De buurt is uiteraard niet tegen de Evangelische kerk, maar de locatiekeuze voor dit grootschalig gebouwencomplex is fout. Mede namens het actiecomité zijn we dan ook tevreden met deze beslissing', besluit Frans De Cock.

Crilsplein , Westerlo, België

Deel dit artikel