Een flinke smet op het blazoen van de melkveehouderijsector in Nederland. Zo noemt melkveehouderij-econoom Jelle Zijlstra van de Wageningen Universiteit (WUR) de fraude door melkveehouders.

Door gesjoemel met het registratiesysteem lijkt het alsof boeren minder koeien hebben en dus minder fosfaat produceren dan in werkelijkheid het geval is.

Dat zit zo: frauderende boeren schrijven kalveren van de ene koe toe aan een andere koe, die al gekalfd heeft. Zo staan koeien langer te boek als dieren zonder kalveren, en tellen zij als een halve eenheid mee in de regels voor de fosfaatreductie.

Als een koe eenmaal heeft gekalfd, geeft zij melk en moet zij als melkkoe worden geregistreerd. Melkkoeien tellen als volledige eenheid mee in de fosfaatregeling. (nos)