De havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan gezamenlijk verder onder de naam Port of Antwerp-Bruges.

De twee havenbedrijven ondertekenden tijdens een buitengewone algemene vergadering de aandeelhoudersovereenkomst van de eengemaakte havenvennootschap.

De ondertekening is het allerlaatste element van de fusiepuzzel en het officiële startsein van de eengemaakte haven. Dag 1 van Port of Antwerp-Bruges als grootste Europese exporthaven, grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa en belangrijkste chemische cluster van Europa is hiermee ingezet.

Officiële start

Antwerpen en Brugge kondigden in februari 2021 het akkoord aan om hun respectievelijke havens te laten samengaan. Dat was het officiële startschot van het eenmakingstraject van de havens. Na de goedkeuring eerder in maart van het fusiedecreet en de aandeelhoudersovereenkomst door de Antwerpse en Brugse schepencolleges en gemeenteraden, was het vandaag het moment voor het laatste stukje van de puzzel.

De raden van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij van de Brugse Zeehaven riepen elk een buitengewone algemene vergadering bijeen om de partiële splitsing en de statuten van de eengemaakte havenvennootschap goed te keuren. De ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst betekent het juridische samengaan van de beide naamloze vennootschappen en daarmee ook de officiële start van Port of Antwerp-Bruges.

Raad van bestuur
Op de ondertekening volgde de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur van de eengemaakte havenvennootschap. Deze raad van bestuur wordt voorgezeten door de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder. Vice-voorzitter van de raad van bestuur is Brugs burgemeester Dirk De fauw.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: "Het allerlaatste puzzelstukje is gelegd. De allereerste dag is ingezet. Vandaag schrijven we geschiedenis, want de ééngemaakte haven is nu officieel en juridisch een feit. En dat dankzij de grote inzet van zeer velen, zowel uit Antwerpen als Brugge. Port of Antwerp-Bruges gaat vandaag dag 1 in van een mooie toekomst als dé economische motor van Vlaanderen."

Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en vice-voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: "Als burgemeester van de stad Brugge en vice-voorzitter van de Port of Antwerp-Bruges ben ik er van overtuigd dat deze fusieoperatie zal leiden tot een duurzame groei van de economische activiteit en de tewerkstelling in beide locaties en een boost zal geven aan de internationale reputatie van Vlaanderen in de wereld. Samen staan we sterker."

© Willy Ysewijn bron Port of Antwerp.