Gareth Van der Velde, gemeenteraadslid voor Open Vld, heeft ontslag genomen uit de Geelse gemeenteraad. 'Zijn horeca-activiteiten waren niet langer te combineren met een mandaat in de gemeenteraad.

Hij wordt opgevolgd door Myriam Smets, die nu in het Bijzonder Comité zetelt en voorzitter van Open Vld Geel is. Bij de gemeenteraadsverkiezing kwam Gareth Van der Velde, beter bekend als Gareth van De Sport, nog op als onafhankelijke kandidaat op de Open Vld lijst.

De zaakvoerder van café 'De Sport' en medeoprichter van koffiehuis 'KolorKaffee' op de Werft raakte vanop de tweede plaats met een mooie score van 316 stemmen verkozen. Sindsdien zetelt hij als raadslid in de gemeenteraad voor Open Vld. De combinatie van het lokale mandaat met zijn beroepsactiviteit was niet langer haalbaar.

"Mijn zelfstandige beroepsactiviteit is in een onverwachte stroomversnelling gekomen. Hierdoor rest er mij geen tijd om mijn functie in de gemeenteraad naar behoren uit te voeren. Want naast het bijwonen van de Gemeenteraad leggen de vele vergaderingen een groot beslag op mijn agenda.

Ik vind dat ik de dossiers die ik wil behandelen niet naar behoren kan uitwerken en uitvoeren en dat ik op die manier de partij niet voor de volle 100 procent kan vertegenwoordigen." Vertelt Gareth Van der Velde (Open Vld). "Er staat veel politiek talent klaar bij Open Vld en daarom geef ik vol vertrouwen mijn mandaat terug aan de partij. Ik heb trouwens ondertussen ook een lidkaart en ben bestuurslid. Op die manier zal ik de partij van nabij blijven volgen."

Myriam Smets, voorzitter van Open Vld Geel en huidig lid van het bijzonder comité volgt Gareth Van der Velde op. Zij zal maandag 2 maart de eed afleggen op de gemeenteraad.'