Het aantal beschikbare vrije plaatsen op het kerkhof van O.-L.-V.-Olen aan de Pastoriestraat raakt stilaan uitgeput en er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden meer.
Daarom heeft het lokaal bestuur Olen beslist om een gedeelte van de niet-geconcedeerde graven te ontruimen. De werken starten ten vroegste eind 2022.

Over welke graven gaat het?

Aan de begraafplaats in O.-L.-V.-Olen vind je een bord met daarop de namen van de overledenen wiens graven ontruimd zullen worden. Het gaat over overledenen uit de periode 1981-1986. Wil je als nabestaande liever zelf het graf van je familielid verwijderen? Dat kan.

Zelf de begraafplaats van een overledene ontruimen?

Wanneer je als nabestaande de rustplaats van een naaste zelf wil ontruimen, meld je dit vooraf aan Technische Dienstverlening. Je geeft de naam van de overledene door, alsook de geplande datum van ontruiming. Je hebt voor de melding en ontruiming vanaf 30 november 2021 één jaar de tijd. 

Vanaf 30 november 2022 worden de niet-ontruimde graven eigendom van het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur verwijdert vanaf dan zelf de graven.

Voor bijkomende inlichtingen :  Karel Nijs, diensthoofd Technische Dienstverlening via karel.nijs@olen.be of telefonisch tijdens de kantooruren op  014 23 35 72. 

Foto : Ieder graf dat in 2022 gaat ontruimd worden, kreeg een mededeling op een paaltje met bordje voor de zerk / NNieuws/ Guy Verellen.