U bent hier

Gedetineerden Merksplas volgen met succes volwassenenonderwijs

Provincie Antwerpen
22.01.2013 - 09.00u
Door: Herman Gezelle

Op 1 februari zullen 80 gedetineerden, die met succes een of meerdere cursussen volgden, hiervoor hun certificaat ontvangen.Studeren in een strafinrichting is geen evidentie, toch zijn gedetineerden gemotiveerd om een opleiding te volgen.


 
Het voorbije semester startten ongeveer 150 gedetineerden een cursus, ongeveer de helft behaalt hiervoor nu een (deel)certificaat.
Meer en meer willen gedetineerden hun tijd binnen de gevangenismuren op een zo zinvol mogelijke manier doorbrengen en zien zij de voordelen van onderwijs in. Werk vinden is een belangrijke uitdaging wanneer zij vrij komen.

Het volgen van een opleiding verhoogt hun kansen hierin. Maar ook zelfontplooiing, een snellere re-integratie en een betere communicatie in de gevangenis halen gedetineerden zelf aan als motivatie. Gedetineerden sporen elkaar ook aan om cursussen te volgen.

Zo krijgt onderwijs meer en meer een prominente plaats in het totale aanbod van de strafinrichting van Merksplas, dat naast onderwijs ook hulp- en dienstverlening in het kader van welzijn en gezondheid, tewerkstelling, sport en cultuur omvat.

Het opleidingsaanbod in Merksplas bevat onder meer cursussen informatica, Engels, Spaans, Nederlands voor anderstaligen, hulpkok, sanitair, elektriciteit, bedrijfsbeheer en de aanvullende algemene vorming, het vroegere tweedekansonderwijs.

De centra voor volwassenenonderwijs Taxandria en Horito werken enthousiast mee, ook al is lesgeven in een strafinstelling niet altijd een evidentie. Strenge veiligheidsprocedures blijven prioritair, de lesgever moet hiermee rekening houden.

Ook de relatie tussen lesgever en cursist verloopt vaak moeizamer omdat er buiten de lessen minder contact en opvolging mogelijk is.

De centra volwassenenonderwijs kunnen op de ondersteuning rekenen van het Consortium volwassenenonderwijs De Rank, dat het onderwijs aan gedetineerden coördineert. De afstemming van het aanbod op de behoeften van gedetineerden is een belangrijk aandachtspunt in deze ondersteuningstaak.  

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto