Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geef jouw idee voor een veilige stad

Verkeersveiligheid, cybersecurity, overlast, woninginbraken … Deze thema’s houden heel wat Gelenaars bezig. Tot 26 februari  kunnen burgers zelf ideeën voor een veiligere stad ingeven op de website Idee voor Geel.

Als een idee wordt geselecteerd, gaat de burger samen met veiligheidsexperts aan de slag om het project uit te werken. Als het project nadien door de stemronde geraakt, wordt het opgenomen in het maatschappelijk veiligheidsplan van de stad en uitgevoerd tussen 2024 en 2026.

Veiligheid is een gedeelde zorg. Dit is niet alleen de baseline van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout maar is ook een voorwaarde voor een degelijk veiligheidsbeleid. Bedrijven, scholen, verenigingen en individuele burgers zijn niet alleen een doelgroep maar kunnen ook actief betrokken zijn.

Net dat laatste willen de stad en politiezone GLM met deze actie bereiken. Gelenaren die actief meedenken over veiligheidsbeleid in hun stad en hier voorstellen rond lanceren. Deze actie is een digitaal vervolg op de veiligheidscafés die de stad enkele jaren geleden in de deeldorpen organiseerden.

Geef je idee over verschillende veiligheidsthema’s

Omdat veiligheid een zeer breed begrip is, suggereert de stad acht veiligheidsthema’s: verkeersveiligheid, woninginbraken, cybersecurity, overlast door alcohol en/of andere drugs, andere overlast, sluikstorten/zwerfvuil, brandveiligheid en tot slot vuurwerk. Dit wil zeker niet zeggen dat voorstellen zich moeten beperken tot deze thema's. Ook projectideeën die niet passen in één van onderstaande categorieën zijn welkom.

Timing

Je kunt al je ideeën ingeven op www.ideevoorgeel.be/veiligestad tot en met 26 februari. Na een eerste selectieronde, ga je samen met veiligheidsexperts aan de slag om je project uit te werken. Nadien kunnen de Gelenaars stemmen op de projecten. De beste projecten worden opgenomen in het nieuwe maatschappelijk veiligheidsplan van de stad Geel. De uitvoering van dat plan vindt plaats tussen 2024 en 2026.

Digitaal vervolg op de veiligheidscafé’s in deeldorpen

De veiligheidscafés werden tussen 2016 en 2018 in elk deeldorp georganiseerd. Dit was een samenwerking tussen stad, politie en brandweerzone. In deze veiligheidscafés konden burgers aangeven wat ze goed en minder goed vonden aan bepaalde veiligheidsthema’s. De grote meerwaarde van deze avonden was dat burgers zelf in groepjes nadachten over concrete verbetervoorstellen en deze zelfs al in enige mate uitwerkten.

De input van de veiligheidscafés en de resultaten van de veiligheidsmonitor vormden toen de basis voor het eerste maatschappelijk veiligheidsplan van de stad Geel. Dit plan beschrijft hoe de stad samen met brandweer en politie veiligheid in Geel op een grondige manier aanpakt.

Burgemeester Vera Celis: “Voor de komende legislatuur wou de stad opnieuw op dezelfde manier veiligheidscafés organiseren om een nieuw maatschappelijk veiligheidsplan op te maken. Maar intussen zijn de tijden geëvolueerd. De bereidheid van burgers om naar zo’n avond te komen bleek klein toen de stad bij wijze van test een veiligheidscafé organiseerde specifiek rond het stadspark.

De stad en politie moesten dus op zoek naar alternatieve manieren om aan verbetervoorstellen van burgers te komen. Daarom zet de stad nu in op Idee voor Geel, de participatiewebsite van de stad die de laatste tijd haar nut al meer dan bewezen heeft. De drempel is lager dan bij een veiligheidscafé en een bijkomend voordeel is dat het bereik groter is.”

Deel dit artikel