Dinsdag verzamelden zwerfvuilvrijwilligers in cc de Werft. Dat zijn verenigingen en individuele vrijwilligers die Geel proper houden. Daarom zette de stad ze in de bloemetjes.

'Niet minder dan 57 vrijwilligers en 14 verenigingen zamelden in 2018 met veel enthousiasme zwerfvuil in dat anderen achteloos op de weg gooiden.

Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel bij de bestrijding van zwerfvuil. Omdat zij vooral in hun onmiddellijke omgeving actief zijn, zorgen ze voor een proper straatbeeld. Zij melden ook sluikafval aan de stadsdiensten en helpen zo om de overtreder te pakken.

De vrijwilligers vormen een onmisbare schakel om zwerfvuil aan te pakken, samen met stadsmedewerkers, politie en gemeenschapswachten. Het stadsbestuur waardeert dit enorm.

Zwerfvuilvrijwilligers in de bloemen

Tijdens de receptie deden de vrijwilligers suggesties aan het beleid om zwerf- en sluikafval te bestrijden. De milieudienst gaat hiermee aan de slag. Burgemeester Vera Celis en schepen voor leefmilieu Bart Julliams bedankten hen voor hun enthousiaste inzet. Diensthoofd Erik Claeys van de gemeenschapswachten lichtte de werking van de gemeenschapswachten toe.

Vrijwilliger Joseph Becker, SAIO, Natuurpunt (Zammelsbroek) en Wildbeheerseenheid Schrans verdienen een bijzondere vermelding als vrijwilligers van het eerste uur. Sinds 2011 helpen zij om onze stad proper te houden.

Ook vereniging FC Vinus bewijst dat er heel wat zwerfvuil wordt bijeen geraapt. De leden van de voetbalafdeling legden in 2018 trajecten af van 70 km. Over drie acties verzamelden ze het meeste zwerfvuil van alle verenigingen: ruw geschat 600 kilo.

Acties tegen zwerfvuil

En toch blijft er nog veel zwerfvuil liggen in het Geels straatbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat stad Geel niets onderneemt om zwerfvuil te bestrijden:

• De stadsreiniging veegt routinematig de straten en ledigt de straatvuilbakken, en doet een grondige reiniging na markten, kermissen of andere speciale gebeurtenissen;
• De stadsreiniging haalt sluikafval op;
• De gemeenschapswachten kunnen, naast hun preventieve en sensibiliserende taken, overtreders aanpakken wanneer ze die betrappen (zie ook www.geel.be/mobiele-cameras-tegen-sluikstorten);
• Twee keer per jaar houden de gemeenschapswachten een grondige kuis in grachten, bermen en straatvuilbakken en hangen ze borden om voorbijgangers te sensibiliseren;
• Samen met IOK, OVAM en Fost+ doet Geel regelmatig mee aan ludieke sensibiliseringsacties zoals de glasbolpeters en -meters of de actie tegen sigarettenpeuken.

Vooral de deskundigheid van de gemeenschapswachten maakt van Geel een voortrekker in Vlaanderen. De stad schakelde voorheen een versnelling hoger tegen sluikstorten om overtreders op te sporen en aan te pakken. Technisch en juridisch was dit een hele uitdaging, maar toch konden de gemeenschapswachten 50 overtreders betrappen op 2 weken tijd.' (pp)