Buurtzorgnetwerk krijgt verder vorm. Aan ontmoetingscentrum De Bonten Hannen in Oosterlo kregen Stef Van Hoof (voorzitter Samana Oosterlo) en Ludo Verwimp, beiden bestuursleden van De Bonten Hannen, de vlag van Geel Bu(u)rt overhandigd.

Aan deze vlag kun je toekomstige activiteiten herkennen die vanuit Geel Bu(u)rt worden georganiseerd. Om buurtzorg verder op poten te zetten in Oosterlo, Stelen en Winkelomheide, zoekt de stad vrijwilligers die zich willen inzetten voor een fijne buurt voor iedereen. Zo krijgt het project buurtzorg verder vorm in Geel.

Buurtgezellen en –antennes gezocht
Ouderen en mensen die hulp nodig hebben, wonen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Via het project 'Geel Bu(u)rt' werken stad en Sociaal Huis Geel, buurtbewoners, verenigingen en lokale organisaties samen om hen hierbij te ondersteunen.

Draag je graag je steentje bij? Dat kan als buurtgezel of buurtantenne.
Een buurtgezel is een buur op wie je kunt terugvallen voor kleine taken, praktische hulp en/of gezelschap. Voel je je goed als je anderen helpt en kan je af en toe een beetje tijd vrijmaken? Ieder engagement, hoe klein of groot ook, is welkom.

Een buurtantenne is een buur die regelmatig op bezoek gaat voor een korte of lange babbel en oog heeft voor mogelijke (zorg)vragen. Als buurtantenne onderhoud je nauw contact met de (buurt)zorgcoördinator die jou vorming, steun en coaching biedt.

Ben je sociaal vaardig en gekend in de buurt? Heb je nog wat vrije tijd? Wil je je engageren voor langere tijd (minimum 1 jaar)?

Kijk op www.geel.be en zoek op 'buurtzorg'. Of neem contact op met de (buurt)zorgcoördinator van dienstencentrum Luysterbos.

meer info: (buurt)zorgcoördinator, 014 56 70 70, geelbuurt@geel.be