Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geel doet mee aan eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Van 21 maart tot 31 oktober vindt het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen plaats. Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken Vlaanderen gezonder, meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier. Daar wil stad Geel graag een steentje aan bijdragen en ze roept ook haar inwoners op om tegels te wippen.

Vlaanderen is een van de meest verharde regio’s in Europa. Zestien procent van onze oppervlakte is verhard, dubbel zoveel als het Europese gemiddelde. Actie is dringend nodig. Tegels of beton inruilen voor groen of waterdoorlatend materiaal is een belangrijke manier om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan en om ons welzijn te bevorderen.

‘Door deel te nemen aan het Vlaams Kampioenschap tegelwippen willen we onze inwoners motiveren om te ontharden maar we gaan ook zelf aan de slag’, zegt Bart Julliams, schepen van klimaat en duurzaamheid.

Ook de stad doet mee

Geel gaat dit jaar 3000 m² ontharden op schoolpleinen. Verder verdwijnen er binnenkort op het militair domein aan Kievermont drie loodsen, goed voor 3600 m² minder verharding. Eerder onthardde de stad 2219 m² aan de oude schoolsite aan het Sint-Dimpnaplein. Ondertussen is de site omgevormd tot een grasveld met nieuwe bomen en een bloemenweide. Zodra het gras stevig genoeg is, wordt de site dit voorjaar nog opengesteld voor het publiek.

Hoe kunnen inwoners een steentje bijdragen?

Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor-, achter- of geveltuin. Tegelwippen doe je in vier stappen. Eerst bepaal je waar je tegels gaat vervangen. Daarna verwijder je de tegels, graaf je het zand af en plaats je tuinaarde. Daarna kun je gaan planten of zaaien. Geef tot slot het aantal gewipte tegels in via de tegelteller op de website www.vk-tegelwippen.be.

Niet alleen de gemeente met het hoogst aantal gewipte tegels valt in de prijzen, elke maand wordt een publiekswipper gekozen die een extra prijs wint. Deze prijs blijft nog even een verrassing, maar inspireert de groene vingers om aan de slag te gaan in het nieuwe stukje tuin.

Waarom tegelwippen?

Het weer in Vlaanderen wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met hittestress en wateroverlast, omdat onze omgeving sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan het riool overbelasten of kelders inlopen. Meer groen gaat dit tegen.

Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een groenere leefomgeving een positief effect heeft op onze mentale gezondheid. Tegelwippen is dus een perfecte manier om het milieu een handje te helpen en tegelijkertijd gelukkiger door het leven te gaan.

Deel dit artikel