Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geel en Meerhout gaan samenwerken aan toekomstbestendige en betaalbare ouderenzorg

De woonzorgcentra Wedbos in Geel en De Berk en Ter Kempen in Meerhout stappen in een samenwerkingsverband. Hiermee willen lokale besturen Geel en  Meerhout de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar houden en tegelijkertijd sneller inspelen op nieuwe zorgnoden en evoluties in de zorg.

In het voorjaar van 2023 startte de stad Geel met de zoektocht naar een partner voor het wzc Wedbos. Ze deed een oproep naar woonzorgcentra in de buurt om tot een intensieve samenwerking te komen.

Lokaal bestuur Meerhout stelde zich met de woonzorgcentra De Berk en Ter Kempen kandidaat. Na een uitgebreide gespreksronde gaan de gemeenten en woonzorgcentra over tot de ondertekening van een protocolakkoord. De komende periode onderzoeken ze hoe ze samen een sterk zorgproject kunnen neerzetten dat voldoet aan de behoeften van ouderen in de regio.

Geel is verheugd om samen met Meerhout in zee te gaan voor dit belangrijke project.

“Als lokaal bestuur is het uitbaten van een woonzorgcentrum een hele uitdaging”, zegt Vera Celis, burgemeester stad Geel. “Door onze krachten te bundelen kunnen we komen tot een betere kostenbeheersing en een efficiëntere manier van werken zonder in te boeten op kwaliteit.”

Toegankelijk en betaalbaar

Stad Geel ging op zoek naar een partner in een straal van 10 km van woonzorgcentrum Wedbos.

Griet Smaers, schepen sociaal beleid Geel: “Samen met de drie woonzorgcentra willen we een sterk zorgproject in de regio realiseren dat gebaseerd is op drie kernwaarden: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De samenwerking krijgt vorm als woonzorgvereniging, een non-profitorganisatie waarin zorg centraal staat en niet winst of belangen van aandeelhouders. Geel en Meerhout worden deelgenoot.”

Schaalvergroting

De drie woonzorgcentra zijn samen goed voor meer dan 200 bedden. Door deze schaalvergroting staan de partners niet alleen financieel sterker. Het samenwerkingsverband maakt het ook mogelijk om sneller in te spelen op nieuwe evoluties in de zorg en de zorgnoden.

Brigitte Peremans, schepen van welzijn van Meerhout: “De komende periode zullen we samen onderzoeken of we ook andere vormen van ouderenzorg moeten aanbieden. Zo beschikken we in Meerhout met de twee woonzorgcentra over een grote site met nog groene ruimte. De oude gemeentegebouwen waar de buitenschoolse kinderopvang en sociale dienst gevestigd zijn, zullen in de toekomst vrijkomen. Dat geeft ons nog wat uitbreidingsmogelijkheden.”

Protocolakkoord

Het protocolakkoord voor de samenwerking werd op 20 december door de gemeente- en ocmw-raad van Geel goedgekeurd. Op  29 december 2023 staat het ter goedkeuring op de gemeente- en ocmw-raad van Meerhout. De concrete samenwerkingsvorm wordt in 2024 verder uitgewerkt.

Deel dit artikel