[pic=99_1238670850.JPG]Het stadsbestuur van Geel ontving op de wereldwaterdag van zondag 22 maart het hoogste subsidiebedrag van Pidpa, 15 000 euro, voor haar waterproject in Burkina Faso.Het gaat om de bouw van een waterbekken in Oury, een stad van 24 900 inwoners.Om haar steentje bij te dragen aan de zevende milleniumdoelstelling van de Verenigde Naties, nl. een duurzaam milieu waarborgen door het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater te halveren, maakte Pidpa €50.000 vrij om waterprojecten in het Zuiden te subsidiëren. [b]Duurzaam karakter[/b]Geel besliste daarop om €10 000 projectsubsidies uit de eigen middelen vrij te maken voor een waterproject. Het provinciebestuur deed daar €5.000 bovenop. Geel diende een dossier in bij Pidpa en werd uitverkoren als één van de 9 geselecteerde projecten. Ze kregen uiteindelijk de grootste subsidiebrok toebedeeld. Geel werd gekozen omwille van het duurzaam karakter van de oplossing, de professionaliteit en de zorg voor de plaatselijke actoren.[b]Waterbekken als oplossing[/b] In de regio van Oury (Burkina Faso) valt gedurende het jaar meer dan voldoende neerslag. Het probleem is de opslag van het water. Daarvoor zijn momenteel geen middelen voorhanden zodat het kostbare water gewoon wegloopt. In droogteperiodes zorgt dit voor schaarste. Met het project willen de initiatiefnemers een waterbekken bouwen met putten waaruit opgeslagen water kan worden opgepompt als het nodig is. Het idee voor dit project komt vanuit Oury zelf.Op de foto v.l.n.r. Walter van Looy (Derde Wereldraad Geel), mevrouw Benhmansour (echtgenote Adam Louagé), Anneleen Liègeois (meter van Hidroplus), Adam Louagé (Derde Wereldraad Geel), Eddy Huyghe (voorzitter Pidpa), Ria Caers (schepen van ontwikkelingssamenwerking Geel) en Bart De Maeyer (vertegenwoordigde zijn vader Jos De Maeyer, Derde Wereldraad Geel).