Het Geelse schepencollege geeft positief advies inzake het voorlopige ontwerp van voetgangerstunnel aan het station. Het stadsbestuur geeft wel enkele wensen en opmerkingen mee aan de NMBS.Omwille van de veiligheid vindt het bestuur het belangrijk dat de verlichting van de tunnel en de fietsenstalling dag en nacht brandt. Om het milieu te sparen worden lage vermogenslampen gevraagd. Het schepencollege suggereert bovendien om gebruik te maken van vandalisme bestendige materialen. Verder vraagt het schepencollege extra zitbanken, openbare toiletten en extra fietsenstallingen zodat het totale aanbod aan fietsenstallingen op ongeveer 475 komt. Het nijpend tekort aan fietsenstallingen is al langer een probleem in de stationsomgeving. Ook aan een groene omgevingsaanleg wordt belang gehecht door het stadsbestuur. Ten slotte dringt het stadsbestuur bij de NMBS aan op een tijdige informatieverstrekking naar zowel omwonenden, treinreizigers als scholen op het ogenblik dat de werken in uitvoering gaan.