U bent hier

Geel haalt subsidies binnen voor pilootproject ‘Groene dooradering’

Geel
18.12.2020 - 17.07u
Door: Lex Verellen

De Vlaamse regering kent Geel een subsidie toe van 20 000 euro voor haar pilootproject 'Groene dooradering Geel'. Met het project wil Geel de open groene ruimte die er vandaag is, maximaal behouden en zelfs uitbreiden. Enerzijds door bestaande groene ruimte toegankelijk te maken, maar ook door in te zetten op ontharding.

Vlaanderen ondersteunt steden en gemeenten die in hun beleid inzetten op strategieën om de open ruimte te behouden en groenblauwe netwerken te creëren door bijvoorbeeld het openleggen van waterlopen.

De stad diende onlangs een aanvraag in voor subsidiëring van het pilootproject "Groene dooradering Geel". H

et projectvoorstel vertrekt vanuit een sterke visie op groenblauwe netwerken (blauw = waterlopen) en hoe deze doorheen de bebouwde en onbebouwde ruimte uitgebreid kunnen worden. Het project bouwt voort op een reeds ver gevorderd beleidsplan ruimte van Geel en kan daardoor snel acties ondernemen.

Enkele sterke punten van het project

Op 10 december 2020  besliste minister Demir om een subsidie toe te kennen van 20 000 euro aan dit pilootproject. Het departement Omgeving vond vooral volgende acties veelbelovend:

- De stad maakt een landschapsbelevingskaart die inzicht geeft in de beleving van bewoners en gebruikers van de ruimte. Hiervoor deed de stad in november en december een bevraging bij burgers, scholen en specifieke doelgroepen onder de noemer 'Denk mee over ruimte in de stad'. De resultaten daarvan worden nu volop verwerkt en gebruikt om deze landschapsbelevingskaart op te maken.

- De stad wil de mogelijkheden onderzoeken van 'kansenkavels'.

Een kansenkavel is een onbebouwd perceel met een achterliggende groenzone. Deze kavel kan dat groen in de toekomst toegankelijk maken. Deze percelen bieden dus kansen in plaats van enkel grondwaarde. De stad zoekt uit of zulke percelen in de toekomst opgespoord en aangekocht kunnen worden. Ook de financiële haalbaarheid wordt onderzocht.

- De stad werkt een compensatieregeling uit om het buitengebied te ontharden. Ook in het stedelijke gebied zal de stad blauwgroene zones ontwikkelen en verbinden.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto