U bent hier

Geel heeft laagste werkloosheid in de regio

Geel
15.01.2019 - 13.49u
Door: Mark Jaspers

De laatste jaren dalen de werkloosheidcijfers in ons land. Ondertussen zit de werkloosheid voor het eerst weer op het niveau van 2007, het jaar voor de economische crisis. Stad Geel is daarbij één van de betere leerlingen van de klas. Geel kan zelfs nog lagere werkloosheidscijfers voorleggen dan gemiddeld in regio Kempen en Vlaanderen.

Toch wil het stadsbestuur blijven inzetten op tewerkstelling, zeker ook om doelgroepen te activeren die moeilijker aan werk geraken, zoals mensen met een arbeidshandicap, 55-plussers en mensen met een leefloon.

Op dit moment heeft Geel een werkloosheidsgraad van 5.7 %, in Vlaanderen is dit 6.4 % en in de Kempen 6.1 %. Dit is voor Geel een daling van 10 % t.o.v. het gemiddelde van 2017 (Vlaanderen -7.8 % en Kempen -9 %).

Geel scoort hier dus bij de besten van de klas. Opgesplitst naar soorten niet-werkende werkzoekenden, is er over het algemeen een mooie daling in elke doelgroep zichtbaar, enkel de 55-plussers stijgen met 2.44 %. Ook in Vlaanderen en de Kempen is deze stijging gelijkaardig.

Uitdagingen bij bepaalde doelgroepen

Eenentwintig procent van de Geelse niet-werkende werkzoekenden zijn personen met een arbeidshandicap. Dit cijfer verloopt in licht stijgende lijn met sterke fluctuaties, zoals ook elders in de regio en Vlaanderen het geval is.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden dat deel uitmaakt van minstens één specifieke doelgroep is met 9 % gedaald t.o.v. vorig jaar, maar bedraagt toch 85 % van alle Geelse niet-werkende werkzoekenden. Deze specifieke doelgroepen omvatten jongeren, 55-plussers, langdurig werklozen, laaggeschoolden, mensen van een vreemde afkomst en mensen met een arbeidshandicap.

Stad Geel wil de komende jaren sterk inzetten op jongeren en ouderen, laag- en middengeschoolden en mensen die langer dan twee jaar werkzoekend zijn. Dit onder andere dankzij activerende vrijwilligerstrajecten en een taalcoach.

Dienst werk helpt kwetsbare doelgroepen op weg naar een job

De stedelijke dienst werk probeert mensen te activeren die doorverwezen werden via de sociale dienst dankzij individuele begeleiding. Naast de activering van leefloners werken ze ook projecten uit die alle werkzoekenden kunnen ondersteunen.

Op dit moment zijn er 27 leerwerknemers actief via dienst werk. Dienst werk heeft nu 89 mensen die leven van een leefloon in begeleiding. Zij worden op diverse manieren geactiveerd: via opleiding (5), begeleiding (45) (dit omvat vorming, opmaak cv, sollicitaties ...), nazorg in het kader van tijdelijke werkervaring (7), professionele activering/artikel 60 (27) en sociale activering (5).

 

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto