U bent hier

Geel investeert 90 miljoen euro in nieuwe projecten

Geel
17.12.2019 - 18.17u
Door: Mark Jaspers

Een extra sporthal aan de Axion, een grondige facelift van speelplein De Bogaard, de verbouwing van basisschool Katersberg en een nieuwe stedelijke werkplaats, zijn maar enkele projecten uit het Geelse meerjarenplan 2020-2025. Ook de Geelse fietsers worden in de watten gelegd. De stad investeert zo'n 3 miljoen euro in 'de fiets'.

Op maandag 16 december keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020 -2025 goed. Dankzij de soberheid en efficiëntie die de stad de voorbije jaren aan de dag legde, zijn de financiën in evenwicht. In het plan focust het stadsbestuur op levenskwaliteit, (verkeers)veiligheid en duurzaamheid.

Geel moet een nog betere plek worden om te wonen, werken en leven, en dat voor iedereen! Met 90 miljoen euro voor nieuwe projecten en investeringen, gemiddeld zo'n 15 miljoen euro per jaar, wil de stad haar ambitieuze doelstellingen, en meteen ook een mooie toekomst voor de stad en haar inwoners, realiseren.

Daarnaast blijft de stad haar dienstverlening verbeteren. Op dinsdag 21 januari organiseert de stad een infomoment om het meerjarenplan toe te lichten.

Een zorgstad voor jong en oud!

Als Barmhartige Stede blijft Geel mensen en gezinnen die het moeilijk hebben steunen door hen materiële, financiële en psychosociale hulp te bieden. In het Sociaal Huis gaat een gezinsbegeleider aan de slag om kwetsbare gezinnen te versterken. In samenwerking met sociale huisvestingspartners verhoogt de stad het aanbod sociale woningen met minstens 150 extra wooneenheden.

Geel wil een kindvriendelijke stad zijn. Onder het motto 'wat goed is voor kinderen is goed voor iedereen', vormt kindvriendelijkheid een belangrijke toetssteen bij acties en projecten en krijgen kinderen en jongeren heel wat aandacht in het nieuwe plan.

Het terrein van jeugdcentrum De Bogaard krijgt een grondige facelift met een speciale kleuterzone voor de allerkleinsten en een nieuw skatepark. Ook de werking van Buitenschoolse Kinderopvang De Bengelbende wordt verder uitgebreid. Er komen de volgende jaren drie extra opvanglocaties in scholen.

Nieuwe sporthal en cultuurcentrum

Met heel wat verenigingen en evenementen valt er altijd wat te beleven in Geel. De stad blijft haar verenigingen steunen. Ze verhoogt de subsidies met 30 procent voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen en investeert in bijkomende infrastructuur.

Sporthal Axion krijgt een extra sporthal en er komt een kunstgras hockeyveld. Aan Sportsite De Leunen komt een nieuwe atletiekpiste. De schouwburg in cc de Werft krijgt nieuwe zetels en ondertussen onderzoekt de stad de renovatie of bouw van een nieuw cultureel centrum. Verder worden de Academie voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans, de stedelijke basisschool De Katersberg en de stedelijke werkplaats vernieuwd.

Meer groen in dorpskernen en het centrum

Geel laten groeien en tegelijkertijd toch de kwaliteit, het dorpsgevoel en de Geelse eigenheid bewaren, vormen een belangrijke uitdaging de komende jaren. Met de afbraak van de oude tekenschool in Sint-Dimpna en de oude kleuterschool in Winkelomheide wil de stad meer open ruimte en groen in de dorpskernen brengen. Ook in het centrum komen meer groenzones.

Zo plant de stad een studie over de heraanleg van de Havermarkt. Om haar pleintjes en straten proper te houden en sluikstorten terug te dringen, plaatst Geel mobiele camera's.

De stad blijft investeren in het kernwinkelgebied. De winkelstraten krijgen een eigen identiteit door kleurrijke signalisatie en verrassende kunstwerken. Startende ondernemers kunnen rekenen op financiële steun.

Omdat Geel ook voor de volgende generaties een aangename stad wil zijn, zitten de klimaatdoelstellingen verweven doorheen het hele plan. Natuur en biodiversiteit staan centraal binnen veel van de geplande projecten. Daarnaast wil het stadsbestuur een voorbeeld zijn op het vlak van het gebruik van groene energie door in te spelen op kansen die zich aandienen.

Geel fietsstad

De komende jaren maakt Geel extra werk van verkeersveiligheid en een vlottere mobiliteit, waarbij de zachte weggebruikers en de fietsers centraal staan. In totaal investeert Geel 3 miljoen euro in ' de fiets'. In het centrum komt een aaneengesloten zone van fietsstraten.

Er komen meer en betere fietspaden onder andere in Groenstraat, Koning Albertstraat en Pas. Een aantal verkeersknelpunten, zoals de verbinding van Ring met Retieseweg en de doorstroming en veiligheid op de Ring en Antwerpseweg worden in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer aangepakt.

Infomoment voor inwoners – 21 januari

Gelenaren zijn enorm betrokken bij hun stad. Dat bleek nog maar eens uit de maar liefst 1649 ideeën die binnenkwamen tijdens de participatiecampagne Zeggetis. Alle reacties, suggesties en ideeën werden getoetst en verwerkt in bestaande of nieuwe acties.

Op dinsdag 21 januari zijn alle geïnteresseerden opnieuw welkom om 19.30 uur in zaal De Waai. Tijdens dit infomoment licht het stadsbestuur de belangrijkste projecten uit het meerjarenplan toe.

Schrijf je in via www.geel.be/meerjarenplan, maar ook zonder inschrijving ben je van harte welkom. In de volgende editie van InfoGeel die begin maart in de bus valt, zul je ook meer kunnen lezen over het meerjarenplan.

De stad doet er alles aan om haar ambitieuze doelen te behalen. Zij dankt ook alle inwoners, adviesraden en medewerkers bij het tot stand komen van dit meerjarenplan. Samen werken we aan een mooie toekomst voor Geel!

imageMeer nieuws

Molen van Gierle krijgt extra impuls

Molen van Gierle krijgt extra impuls
Lille 30.10.2020 - 14.38u

Cyclocross programma Wout van Aert

Cyclocross programma Wout van Aert
Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 30.10.2020 - 11.59u

Dit jaar geen Winterbar Moose in Heist-op-den-Berg

Heist op den Berg | Kempen regio | Provincie Antwerpen 30.10.2020 - 09.36u

Ontmoet Stéphanie, Kempische finaliste Miss Benelux Beauty

Ontmoet Stéphanie, Kempische finaliste Miss Benelux Beauty
Herenthout | Internationaal | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 30.10.2020 - 08.48u

België opnieuw in lockdown? Overlegcomité vanmiddag

Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 30.10.2020 - 07.34u

Sciensano waarschuwt voor impact van gewijzigde teststrategie op besmettingscijfers

Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 30.10.2020 - 03.34u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto