De strijd tegen de armoede is nog lang niet gestreden, integendeel. Ondanks de vele hulpverleners en initiatieven die er zijn om mensen in armoede te ondersteunen en vooruit te helpen, blijven de armoedecijfers schrijnend.

Ook in de Kempen. Door kansrijke burgers te verbinden met minder kansrijke burgers, wil burgerinitiatief ArmenTeKort kansarmoede doorbreken..

Op 3 mei keurde de Geelse gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed met Blenders vzw rond de buddywerking ArmenTeKort. Gedurende een traject van twee jaar versterken opgeleide vrijwilligers de krachten en talenten van mensen die het geloof in zichzelf verloren hebben.

ArmenTeKort creëert daarbij een belangrijke extra welzijnspijler naast de reguliere hulpverlening.

Stad Geel investeert in strijd tegen armoede

ArmenTeKort is ontstaan in Antwerpen en ondertussen al in een tiental Kempense gemeenten actief dankzij steun van Europese subsidies. Geel is de eerste stad die structureel haar schouders zet onder dit project en zelf investeert in een langdurige samenwerking met ArmenTeKort.

Stad Geel kiest heel bewust voor de ondersteuning van ArmenTeKort in de strijd tegen armoede. De komende jaren zal de stad ondersteuning en middelen inzetten om Geelse kansenzoekers te koppelen aan een buddy.

Van praktische hulp naar eigenwaarde versterken

De dienst gelijke kansen startte al in 2015 een eigen buddywerking 'Barmhartige Stede' in de nasleep van de hoge instroom van vluchtelingen in België als gevolg van de oorlog in Syrië.

Deze buddywerking was vooral gericht op het ondersteunen van vluchtelingen/nieuwkomers in het wegwijs maken in Geel en verder helpen met praktische zaken. Nu engageert de stad zich om hier structureel op in te zetten. Dankzij de investering in ArmenTeKort kan de buddywerking verder uitgebouwd worden.

Terwijl de Geelse buddy's voorheen zich vooral met praktische ondersteuning bezig hielden, legt ArmenTeKort de focus eerder op het versterken van de eigenwaarde van mensen die het vertrouwen in anderen en zichzelf zijn kwijtgeraakt.

Buddy worden?

Sociale verbindingen zijn in deze periode belangrijker dan ooit. ArmenTeKort Kempen zoekt daarom extra buddy's om het leven van personen die de moed hebben laten zakken weer op de rails te krijgen.

Als buddyduo spreken jullie af om samen dingen te doen (een goede babbel, wandelen ...). Door jouw aanwezigheid en ondersteuning krijgt je buddy opnieuw vertrouwen in zichzelf en de toekomst. Laat je door corona niet ontmoedigen. Ook via Whatsapp, telefoon ... en op tal van andere manieren kunnen jullie veel voor elkaar betekenen.

Als buddy sta je er niet alleen voor. Via regelmatige opvolging, driemaandelijkse intervisies en uitdiepende masterclasses biedt ArmenTeKort jou structurele ondersteuning in je traject als buddy.

Benieuwd of dit iets voor jou is? Volg dan een online infosessie. Tijdens de infosessie kom je alles te weten over de opleiding en het buddytraject en vertellen buddy's over hun persoonlijke ervaringen.

Inschrijven kan via www.armentekort.be/buddy. Meer info op www.armentekort.be/kempen.

Peter/meterproject LOI

Stad Geel zet zich ook al vijftien jaar in voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen binnen het lokaal opvanginitiatief (LOI) Den Ark. Deze jongeren hebben in hun zoektocht naar een beter, veilig leven hun familie en vrienden moeten achterlaten.

Wil je graag het verschil maken voor zo'n jongere? Een luisterend oor bieden, samen leuke activiteiten ondernemen, een warm thuisgevoel geven in Geel? LOI Den Ark is steeds op zoek naar vrijwillige peters en meters.

Interesse? Neem dan contact op met het LOI via loi@geel.be of 014 56 73 01.

ArmenTeKort wordt in de Kempen mogelijk gemaakt vanuit Blenders vzw met Europese financiële ondersteuning.