Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geel krijgt een OverKop-huis

OverKop Geel

Vandaag maakte Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits bekend dat er vijf nieuwe OverKop-huizen in de provincie Antwerpen komen.

Ook in Geel zullen jongeren terecht kunnen in een OverKop-huis voor allerhande activiteiten, een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen.

Een OverKop-huis is een ontmoetingsplek waar jongeren van 12 tot 25 jaar gewoon binnen en buiten kunnen lopen en allerlei ontspannende activiteiten doen. Wanneer ze daar nood aan hebben of zich even wat minder voelen, vinden ze er in de eerste plaats een luisterend oor.

De eerste vijf OverKop-huizen werden opgericht naar aanleiding van de Rode Neuzen Dag-actie in 2016 die meer aandacht vroeg voor jongeren met psychische problemen. De Vlaamse Regering heeft later beslist om de OverKop-huizen verder te ondersteunen en uit te breiden over heel Vlaanderen.

Aandacht voor jeugdwelzijn

Als kindvriendelijke stad besteedt Geel, in samenwerking met verschillende partners, veel aandacht aan het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Er bestaat al een aanbod waar jongeren vanaf 12 jaar terechtkunnen. Dankzij het Geelse samenwerkingsverband Klikerop vinden vele jongeren laagdrempelig de weg naar hulp. Ook binnen de Geelse middelbare scholen is er sinds vorig schooljaar extra ondersteuning voor leerlingen die hier nood aan hebben. Scholieren kunnen er terecht bij een eerstelijnspsychologe verbonden aan het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.

OverKop-huis in Geel

Het mentale welzijn van jongeren verhogen in hun vrije tijd wordt steeds belangrijker. Daarom dienden de stad Geel en de gemeenten Laakdal, Meerhout, Westerlo, Herselt en Hulshout uit de eerstelijnszone Zuiderkempen samen een dossier in om in deze regio een OverKop-werking te kunnen opstarten.

Het departement Opgroeien heeft nu bevestigd dat de regio Zuiderkempen hiervoor middelen zal ontvangen. In de loop van 2024 wordt er een fysiek OverKop-huis geopend op het domein van jeugdcentrum De Bogaard in Geel. Daarnaast komt er een antennepunt in Westerlo.

Zo is de OverKop-werking actief in de buurt van alle middelbare scholen in de Zuiderkempen. De komende weken zal de stad verdere gesprekken voeren met alle betrokken partnerorganisaties om de opstart van dit Overkop-huis mogelijk te maken.   

Griet Smaers, schepen van zorg en gezondheid:  “Onze stad heeft met de gezinsverpleging een sterke traditie in zorgen voor mensen met mentale moeilijkheden. Een laagdrempelige ontmoetingsplek waar jongeren spontaan kunnen binnenwandelen voor een goed gesprek, kon in Geel niet ontbreken. Daarom hebben we met de eerstelijnszone Zuiderkempen een aanvraag voor een OverKop-huis ingediend. Fier dat deze plek er nu echt kan komen.”

Marlon Pareijn, schepen van jeugd:  “Als kind- en jeugdvriendelijke stad vinden we de mentale gezondheid van onze jongeren heel belangrijk. In het traject om dit label te behalen, bleek uit onderzoek ook dat ‘je goed in je vel voelen’ een belangrijk thema is voor onze jeugd. Daarom zetten we hier als stad sterker op in, zoals met de Klikerop-campagne. Ik ben blij dat er ook in onze stad een OverKop-huis komt, zodat we het mentale welzijn van onze jongeren kunnen versterken en meer bespreekbaar maken.”

OverKop Geel

Deel dit artikel