Vanaf 15 juni rolt stad Geel een eerste fase van de fietszone in het centrum uit. Het gaat over 22 straten of wegdelen die vanaf 15 juni een fietsstraat zullen zijn. De aaneenschakeling van al deze fietsstraten vormt een eerste fietszone in het centrum die later nog wordt uitgebreid.

Tegen 15 juni zullen alle fietsstraten duidelijk te herkennen zijn aan de fietssymbolen op de weg. Rode vlakken met het fietsstraatlogo op en verkeersborden zullen de start en het einde van de fietszone aangeven.

De fietszone is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan dat de stad aan het uitwerken is. In de visienota die op 4 mei werd goedgekeurd door de gemeenteraad, staat een voorstel om een groot deel van het centrum in te richten als fietszone.

De fietszone wordt in verschillende fases ingevoerd. De eerste fase gaat in op 15 juni 2020.

Waarom een fietszone?

Geel wil de fietser in het centrum een belangrijke plaats geven. Om de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel van de fietsers in het centrum te verhogen voert het bestuur een aaneenschakeling van fietsstraten in die een fietszone vormen.
Wat is een fietszone?

Een groot deel van het centrum wordt fietszone, dat is een aaneenschakeling van fietsstraten.

• In een fietsstraat is de snelheid tot 30 km per uur beperkt en mogen gemotoriseerde voertuigen de fietsers niet voorbijsteken. Elektrische fietsen en speedpedelecs worden binnen de fietszone als 'fietsers' beschouwd en mogen wel voorbijsteken maar mogen niet sneller dan 30 km per uur rijden.

• Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken bij eenrichtingsstraten of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde in straten met tweerichtingsverkeer.

Hoe herken je een fietszone?

Het begin van een fietszone wordt aangeduid met verkeersborden en een rood gekleurd wegvak met het logo van de fietsstraat. De stad zal in de eerste helft van juni de wegmarkeringen en verkeersborden aanbrengen. De verkeersborden zullen afgedekt worden totdat de fietszone echt van start gaat op 15 juni.

Waar worden fietsstraten ingericht?

Fietsstraten worden ingericht in straten waar er zeer veel fietsers zijn en waar de stad het aantal auto's in de straat wil verminderen. Op deze manier kan het aantal fietsers verder verhogen.

Fietsers moeten zich binnen deze zone zo veilig mogelijk verplaatsen en overal op een even veilige manier kunnen oversteken. Binnen de fietszone bevinden zich een aantal belangrijke fietsbestemmingen zoals scholen, winkelstraten, horeca, de stationsomgeving, wekelijkse markten ...

Dan is het natuurlijk van het grootste belang dat fietsers al deze bestemmingen veilig kunnen bereiken.

Volgende straten of wegdelen zullen 'fietsstraten zijn vanaf 15 juni (zie bijgevoegd plan):
• Heidebloemstraat (volledig)
• Technische Schoolstraat (tussen Stationsstraat en Kwakkelberg)
• Pallo (volledig)
• Schoolsteeg (tussen Pallo en Rozendaal)
• Stationsstraat (tussen Heidebloemstraat en Nieuwstraat)
• Lebonstraat (tussen Stationsstraat en Kabienstraat)
• Kabienstraat (volledig)
• Patronaatstraat (volledig)
• Nieuwstraat (volledig)
• Doelenstraat (volledig)
• Kollegestraat (tussen Diestseweg en Doelenstraat)
• Diestseweg (tussen Kollegestraat en Schuttershof)
• Schuttershof (volledig)
• Werft (tussen ingang Ecodroom en Markt)
• Possonsdries (volledig)
• Kameinestraat (volledig)
• Peperstraat (volledig)
• Markt (volledig)
• Pas (tussen Markt en Waterstraat)
• Heilige Geeststraat (volledig)
• Waaiburg (tussen Heilige Geeststraat en Veldstraat)
• Veldstraat (volledig)

Meer weten?

De stad zal nog een communicatiecampagne voeren over de fietszone om haar inwoners te informeren.