U bent hier

Geel, Laakdal en Meerhout versterken samenwerking met VDAB

Geel | Kempen regio
30.03.2016 - 14.41u
Door: Herman Gezelle

De aanpak van werkloosheid en de verhoging van tewerkstellingskansen hebben een hoge prioriteit voor de lokale besturen van Geel, Laakdal en Meerhout. Daarom sloten ze met de VDAB een samenwerkingsovereenkomst af.

Door de afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst worden meer werkzoekenden sneller en beter geholpen, zodat zij de stap naar een betaalde job, een geschikte opleiding of het ondernemerschap kunnen zetten.

Gegevensuitwisseling
Om een efficiënte gegevensuitwisseling te realiseren tussen de OCMW's en de VDAB, zal op regelmatige basis cliëntoverleg plaatsvinden. Daarnaast krijgen de maatschappelijk werkers van het OCMW toegang tot de databank 'MijnLoopbaan' van de VDAB.

Meer arbeidskansen
De sociale tewerkstelling voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt blijft een prioriteit en wordt opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Zo hebben lokale besturen een regierol binnen de sociale economie. Bovendien zetten ze bedrijven uit het normaal economisch circuit aan om een samenwerking met de sociale economie op te zetten en hun bedrijf open te stellen voor werkzoekenden uit bepaalde doelgroepen (personen met arbeidshandicap, 55+ers en laaggeschoolde jongeren). Hierdoor krijgen deze werkzoekenden meer kansen op de arbeidsmarkt.

Wegwerken jobobstakels
Jobobstakels wegwerken heeft de voorbije jaren al veel aandacht gekregen binnen de lokale besturen. Door een beperkte kinderopvang en slechte mobiliteit is de werkloosheidsval in de regio groot. De initiatiefnemers willen hier iets aan doen.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto