U bent hier

Geel, Lille, Meerhout en Mol starten het traject 'Verkeersveilige Gemeente '

Geel | Kempen regio | Laakdal regio | Lille | Mol
20.02.2021 - 09.51u
Door: Lex Verellen

Door deelname aan het traject Verkeersveilige Gemeente onderschrijven Geel, Lille, Meerhout en Mol de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen.

De gemeenten Geel, Lille, Meerhout, Mol en hun politiezones nemen deel aan het startoverleg Verkeersveilige Gemeente. Ze onderschrijven de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen en ondertekenen het SAVE-charter.

Het startoverleg is een eerste kennismaking met het traject Verkeersveilige Gemeente waarbij gemeenten een eigen actieplan verkeersveiligheid opstellen en uitvoeren onder begeleiding van de vier projectpartners.

In februari starten de gemeenten Geel, Lille, Meerhout, Mol en hun politiezones met het traject Verkeersveilige Gemeente. Het traject is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Federale Diensten van de Gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

We begeleiden de gemeenten en politie bij de opmaak en uitvoering van een actieplan verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen ondersteunt met onder meer begeleidingen op locatie, gratis vormingen, een nieuwsbrief en infofiches. De ondertekening van het SAVE-charter vormt de eerste stap van het traject Verkeersveilige Gemeente .

Het actieplan

De ruggengraat van het actieplan bestaat uit de vijf pijlers van verkeersveiligheid, ook wel de vijf E’s genoemd:

  • beleid en organisatie (engagement)
  • educatie en communicatie (education)
  • infrastructuur (engineering)
  • handhaving (enforcement)
  • evaluatie en monitoring (evaluation)

Gedeputeerde voor Mobiliteit, Lemmens “Binnen elke pijler leggen de gemeenten prioriteiten vast op korte en lange termijn en bouwen ze regelmatig evaluatie in.

Om de doelen van het actieplan te bereiken is nauwe samenwerking met de lokale politie en alle maatschappelijke actoren cruciaal.

Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken van Boechout, Hemiksem en Wommelgem willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken. Het is belangrijk dat de visie op alle niveaus en door alle medewerkers gedragen en uitgevoerd wordt.”

Burgemeester Vera Celis en schepen Mobiliteit Marlon Pareijn, Geel: “Geel is één van de sterkst groeiende steden in Vlaanderen en dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee, zeker qua mobiliteit. Bij elke bevraging die in onze stad wordt georganiseerd rond veiligheid, staat verkeersveiligheid steeds zeer hoog in de ranking.

Vanuit verschillende organisaties wordt sterk ingezet op bewegen, met de fiets naar het werk en naar de school rijden, wordt sterk aangemoedigd. Een duidelijke signalisatie en grote aandacht voor een goede en veilige infrastructuur, is hierbij fundamenteel. Samen met de provincie willen we hiermee aan de slag gaan, want de (verkeers)veiligheid van elke burger, jong en oud,  is voor ons belangrijk.”

Schepen van mobiliteit De Backer, Lille: “Het is voor ons een logische stap om na het “safe-charter” de volgende stap te zetten en ons te engageren voor het project “Verkeersveilige gemeente”.

We zijn erg blij dat we met dit traject verdere stappen kunnen zetten in verkeersveiligheid. We beseffen dat er nog wat werk voor de boeg ligt en dan is een goede begeleiding met experten geen overbodige luxe. Verkeersveiligheid is een thema dat leeft in onze gemeente en waar we als bestuur sterk op willen inzetten.”

Burgemeester Nele Geudens, Meerhout: "Verkeersveiligheid is van groot belang en verdient onze aandacht. We beseffen dat er pijnpunten zijn in Meerhout, waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt, zeker wat betreft de zwakke weggebruiker.

Daarom zijn we blij dat we dit kunnen aanpakken met experts ter zake, die dit ook al in andere gemeenten konden toepassen. Het eerste overleg gaf ons alvast een overzicht van het gehele traject en ik ben alvast zeer enthousiast voor het vervolg."

Burgemeester Wim Caeyers, Mol: “Fietsveiligheid staat met stip op de eerste plaats van het gemeentelijk beleidsplan deze legislatuur. Verkeersveiligheid vormt de allergrootste bekommernis van onze inwoners, zo blijkt telkens opnieuw. Als gemeentebestuur willen we hier dan ook op alle fronten voluit voor gaan.”

Het traject Verkeersveilige Gemeente

Binnen het traject Verkeersveilige Gemeente bundelen de federale diensten van de gouverneur, vzw Ouders van verongelukte Kinderen, Vlaamse Stichting Verkeerskunde en provincie Antwerpen de krachten om gemeenten te helpen bij de opmaak en uitvoering van een eigen actieplan verkeersveiligheid.

Elke deelnemende gemeente onderschrijft de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen. Al 56 van de 69 Antwerpse gemeenten stelden zich kandidaat voor deelname aan het traject, 15 van hen konden starten in 2018 en telkens nog eens 10 in 2019 en 2020.

Dit jaar starten opnieuw 7 gemeenten. Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. Dat 56 gemeenten en hun politiezones zich kandidaat stelden, motiveert.

Zolang er doden en zwaargewonden vallen in het verkeer blijft de inzet op verkeersveiligheid cruciaal. Het doel is en blijft nul slachtoffers. Dat gemeenten en politiezones deze doelstelling massaal onderschrijven, betekent dat ze om de veiligheid van hun inwoners geven. 

 

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto