Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geel ontwikkelt leidraad voor landmeters

Je wilt gaan bouwen, maar er is nog een gemeenteweg te verleggen of af te schaffen? Of je gaat als projectontwikkelaar een nieuwe gemeenteweg aanleggen?

In dat geval moet je al enkele jaren een rooilijnplan toevoegen bij je aanvraag voor de vergunning. Dit wordt opgemaakt door een landmeter. Maar hoe begint die daar best aan? Wat moet er op zo’n plan staan? Welke kleuren gebruik je? Dat staat allemaal in de richtlijnen die de gemeenteraad van Geel goedkeurde op 5 september.

Wanneer je wegen wilt aanleggen, wijzigen of afschaffen, moet je steeds een rooilijnplan op laten maken door een landmeter. Voortaan zijn er in Geel richtlijnen voor deze plannen naar vorm en inhoud. Door vanaf nu deze richtlijnen te gebruiken, zal de stad in de toekomst over meer overeenstemmende rooilijnplannen beschikken die eenvoudiger te interpreteren zijn.

Kleuren maken het duidelijk
Vind je het logisch dat als je op de weg rijdt, je stopt voor rood en doorrijdt bij groen? Eigenlijk wil de stad dit ook voor rooilijnplannen. In de richtlijnen die de stad opmaakte staat duidelijk vermeld hoe lijnen en vlakken gekleurd moeten worden.  

Het gemeentewegendecreet

Door het gemeentewegendecreet van 2019 zijn er nog maar twee types wegen: gewestwegen en gemeentewegen. Vroeger moest je via een aparte procedure een gemeenteweg aanpassen. Sinds 1 september 2019 kun je dit ook via een omgevingsvergunning.

Wat is er veranderd?

Met het nieuwe decreet zijn de vroegere provinciale voorschriften verdwenen. Hoe een rooilijnplan er exact moet uitzien is beperkt omschreven in het decreet, waardoor er zonder bijkomende richtlijnen nog veel ruimte voor interpretatie is. En steden en gemeenten moeten de rooilijnplannen en wijzigingen van gemeentewegen publiceren op hun website. In Geel vind je deze plannen en de richtlijnen op www.geel.be/rooilijnplannen en  www.geel.be/gemeentewegenregister.

Deel dit artikel