Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geel pakt overlast aan, alcoholverbod vanaf 1 januari

Geel wil het veiligheidsgevoel in de stad verbeteren. Vanaf 1 januari 2024 verbiedt de stad alcohol in bepaalde delen van de stad om problemen met dronken personen aan te pakken.

Daarnaast besliste ze om enkele maatregelen te nemen in parken die moeten zorgen voor meer openheid en zichtbaarheid.  Sinds de zomer loopt er een project in samenwerking met de politiezone om een positief hangjongerenbeleid uit te werken. Met succes want het aantal meldingen is de afgelopen maanden gedaald.Aantal meldingen overlast hangjongeren daalt

Het aantal meldingen van overlast door hangjongeren in Geel is de afgelopen maanden gedaald. Dat is te danken aan de gezamenlijke aanpak van stad en politie. Burgemeester Vera Celis wijst de daling toe aan een goede opvolging door de politie en de samenwerking tussen de verschillende diensten.

“Onze straathoekwerkers en de scholenagent hebben vaak contact met de jongeren en spreken hen aan op hun gedrag”, vertelt ze. “Na schooltijd zijn er meer politieagenten aanwezig in het centrum. We proberen jongeren ook een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Elke tweede woensdagnamiddag van de maand is er onder de noemer ‘Klikspot’- een activiteitenaanbod voor jongeren op jeugdcentrum De Bogaard.”

Alcoholverbod in delen van het stadcentrum

De voorbije maanden is er meer aandacht voor overlast door alcoholgebruik, zoals vechtpartijen, personen lastigvallen en blikjes en flessen op het openbaar domein achterlaten. Om deze overlast aan te pakken voert de stad vanaf 1 januari 2024 een alcoholverbod in.

Nu mag er al geen alcohol gedronken worden in het stadspark en op jeugdcentrum De Bogaard.

Binnenkort wordt alcohol ook verboden op de Markt, Werft, het Zeggelooppad, de stationsomgeving, parking Lidl en Action, parking zwembad, voetbalveld Pas en sportterreinen van De Leunen. Dat geldt uiteraard niet voor de vergunde terrassen en tijdens evenementen. De zones werden bepaald op basis van het aantal meldingen door overlast. Na één jaar volgt er een evaluatie, daarna verdwijnt het verbod of wordt het opgenomen in de politiecodex.

De GAS-boete voor overtreders kan oplopen tot 350 euro. De stad plaatst nog signalisatieborden om de zones met alcoholverbod aan te duiden.

Parken blijven open, maar maatregelen om veiligheidsgevoel te verbeteren

In juni 2023 besliste de stad om het stadspark en speelplein De Waaiburg voor een proefperiode niet meer te sluiten. Na een evaluatieperiode besliste de stad in overleg met de politie om dit proefproject verder te zetten.

“Op basis van de officiële cijfers van de politie zien we geen toename van het aantal incidenten tijdens deze periode”, zegt burgemeester Celis. “We merken wel dat - voornamelijk op sociale media - leeft dat het niet meer veilig is in het stadspark. We willen dat onze inwoners zich veilig voelen, maar anderzijds vinden we het ook belangrijk dat jongeren en ouderen kunnen rondhangen en elkaar ontmoeten in de publieke ruimte. Om het veiligheidsgevoel te verbeteren neemt de stad extra maatregelen.”

Zo moeten snoeiwerken en enkele infrastructuuraanpassingen in het stadspark en speelplein Waaiburg zorgen voor meer openheid en een betere zichtbaarheid. De politie en gemeenschapswachten zullen de komende maanden meer controleren in de parken. Daarnaast bekijkt de stad nog andere maatregelen zoals het aanpassen van de lichtregimes en camera’s aan speelplein De Waaiburg.'

Deel dit artikel