Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geel pakt sluikstorters aan

Stad Geel is sluikstort en zwerfvuil beu. Daarom werkt de stad sinds 2022 samen met OVAM om daders op heterdaad te betrappen. En met succes.

'Daarnaast stond van 19 september tot 7 oktober 2022 handhaving centraal tijdens de jaarlijkse handhavingsactie. Deze campagne brengt sluikstort en zwerfvuil extra onder de aandacht. De stad stelde in deze periode 591 sluikstorten vast. In 2019 waren dat er nog 985. De daders krijgen een fikse boete.

Zwerfvuil en sluikstort kosten de overheid handenvol geld en hebben een grote impact op het milieu. De aanpak van sluikstort en zwerfvuil kent een groot draagvlak omdat de inwoners het ervaren als een van de belangrijkste bedreiging van de leefbaarheid in Geel. Met de inzet van OVAMtoezichters en met de handhavingsactie zet de stad extra in op de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil.

Toezichters van OVAM helpen betrappen op heterdaad

Sinds 2022 zet stad Geel in samenwerking met OVAM extra toezichters in om daders van sluikstort en zwerfvuil op heterdaad te betrappen. Tijdens hun eerste actie in mei en juni vloeiden hier 59 bestuurlijke verslagen uit voort. In bijna alle gevallen gaat het om het wegwerpen van een sigarettenpeuk. De stad hoopt de samenwerking met de OVAMtoezichters in de toekomst verder uit te breiden.

Daders krijgen boete

Ook de jaarlijkse handhavingsactie leidde tot 47 bestuurlijke verslagen in het kader van het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht (GAS). Deze verslagen worden opgemaakt door een gemeenschapswacht-vaststeller. Ze kunnen de overtreder een GAS-boete opleveren wanneer de stad voldoende gegevens over zijn identiteit kent.

Een pak minder sluikstorten in vuilnisbakken door vuilnisbakkenplan

Het aantal sluikstorten in straatvuilnisbakken daalde drastisch tijdens de handhavingsactie. In 2019 werden er nog 710 geteld in straatvuilnisbakken binnen en buiten het centrum. Dit jaar waren dat er nog maar 285.

Deze cijfers wijzen erop dat de invoering van het vuilnisbakkenplan resultaat heeft. In de loop van 2022 werd de opening van zo’n 60 vuilnisbakken verkleind om het wegwerpen van zakjes huishoudelijk afval moeilijker te maken. Daarnaast werden op verschillende plaatsten vuilnisbakken verwijderd of verplaatst.

Er mogen niet te veel vuilnisbakken op een te kleine oppervlakte staan omdat ze de neiging hebben om sluikstort aan te trekken. Bovendien moeten ze voldoende zichtbaar staan omdat dit voor sociale controle zorgt. Daarom vind je bijvoorbeeld amper vuilnisbakken in bossen.

Stad zet in op campagne tegen dumpen in grachten en bermen

Helaas stelden de gemeenschapswachten wel meer sluikstorten vast in bermen en grachten. Het valt op dat het gewicht van de sluikstort met 96 procent toenam. De voorwerpen die in grachten en bermen gedumpt worden lijken groter en zwaarder te zijn dan vorige jaren.

Daarom zullen de gemeenschapswachten in 2023 intensief handhaven rond deze problematiek.'

Deel dit artikel