Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geel plant ‘respectboom’ tegen racisme en discriminatie

Vandaag was het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Ook stad Geel zegt ‘nee’ tegen discriminatie. Leden van ‘t Origineel plantten een ‘respectboom’ in het stadspark. OKAN-leerlingen van Sint Jozef graveerden houten bordjes en hingen die op in de boom. Hiermee wilden de verenigingen van ‘t Origineel en de OKAN-leerlingen samen met de stad stilstaan bij alle vormen van uitsluiting en respect vragen voor iedereen.

’t Origineel is een koepelvereniging van verschillende multiculturele organisaties uit Geel. Deze verenigingen grijpen dit jaar de Dag tegen Racisme en Discriminatie aan om een boodschap van respect te brengen. Samen met de burgemeester huldigden ze een respectboom in.

De OKAN-leerlingen van Sint Jozef maakten een houten bord met een tekst over respect. De leerlingen versierden de boom met bordjes met daarin het woord ‘respect’ gegraveerd in verschillende talen. Djembéspelers van Afrazeuri zorgden ondertussen voor vrolijke ritmes uit alle hoeken van de wereld.

’t Origineel slaat brug naar lokale samenleving

Bij koepelvereniging ’t Origineel kunnen mensen uit verschillende culturen elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en een brug slaan naar de lokale samenleving. ’t Origineel geeft ook advies en signaleert thema’s rond diversiteit aan het stadsbestuur. Binnen haar eigen verenigingen wil ’t Origineel ook thema's behandelen die het samenleven bemoeilijken.

Schepen van welzijn en sociale zaken Griet Smaers: “We kunnen niet genoeg op een positieve manier het belang van goed samenleven met elkaar in onze stad benadrukken. Er zijn helaas nog altijd uitsluitingsmechanismes en vormen van polarisering die ook in onze stad mensen eerder verdelen dan doen groeien. Deze respectboom staat voor mij symbool voor een positieve kracht, een groei van mensen door en in het samenleven met elkaar. Ik dank onze allochtone verenigingen, vzw ’t Origineel en dienst gelijke kansen voor hun inzet op dit vlak.”

Deel dit artikel