Staatssecretaris voor Asiel & Migratie, Sammy Mahdi heeft burgemeester Vera Celis laten weten dat Fedasil – het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers – het kamphuis Zonnedauw in Larum aan de Vlinderstraat huurt om tijdelijk vluchtelingen op te vangen.

Fedasil wordt al enkele maanden geconfronteerd  met een hoge druk op het opvangnetwerk, waardoor ze op zoek moet naar extra opvanglocaties.

In Geel voorziet Fedasil tot eind februari 2022 de opvang van een honderdtal asielzoekers op het domein Zonnedauw, dat reeds enkele weken gebruikt werd door Fedasil eind 2015.

Op vrijdag 28 oktober vindt een eerste overleg plaats tussen de stad en Fedasil om de situatie verder te bespreken. De stad zal samen met Fedasil de communicatie naar buurtbewoners vormgeven.

Burgemeester Vera Celis:
"Als stadsbestuur vinden wij het bijzonder jammer dat dit nieuws vandaag al in de pers verscheen. We hadden graag het overleg afgewacht en eerst buurtbewoners ingelicht en geluisterd naar hun bezorgdheden. Maar als Barmhartige Stede willen we ons inzetten om hun verblijf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Verschillende diensten worden hierbij betrokken, ook onze politie en gemeenschapswachten."