De Geelse gemeenteraad besliste tijdens de laatste zitting van 2010 om de tarieven voor de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval aan te passen vanaf januari 2011. Het stadsbestuur neemt deze beslissing om de stijgende kosten voor afvalverwerking het hoofd te kunnen bieden.Bij de invoering van het Diftar-systeem in 2007 vertrok het stadsbestuur van een 60-40 verhouding voor de verwerking van huishoudelijk afval. Veertig procent van de totale factuur van huishoudelijk afval wordt betaald uit de stadskas, met algemene belastingsmiddelen van alle burgers dus. Zestig procent wordt doorgerekend aan de individuele gezinnen. Om het principe ‘de vervuiler betaalt’ te realiseren werd naast de vaste maandelijkse kost voor afvalophaling ook een variabele kost voor rest- en GFT-afval ingevoerd. [b]Sociale correcties[/b]Door de stijging van de totale afvalfactuur, een trend die zich al twee jaar manifesteert, kwam die 60-40 verhouding in het gedrang. Daarom besliste de gemeenteraad de variabele kostprijs (de prijs per kilogram meegegeven afval) aan te passen van 0,20 euro naar 0,22 euro voor restafval en van 0,10 naar 0,11 euro voor GFT-afval. De tegemoetkomingen voor mensen met incontinentie en gezinnen met jonge kinderen werden eveneens verhoogd.[b]Weegbrug[/b]Het Geelse containerpark, dat sinds de invoering van het Diftarsysteem in beheer is van IOK Afvalbeheer, wordt in 2011 uitgerust met een weegbrug. De betalende afvalfracties zullen dan nauwkeurig gewogen kunnen worden zodat de afrekening correct kan gebeuren. Tot hiertoe gebeurt dit door een schatting van het aangeboden volume.