Het Geelse schepencollege stuurde deze week een brief naar het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid. In de brief verzoekt het stadsbestuur de verkeersdoorstroming ter hoogte van de rotonde aan de Antwerpseweg dringend opnieuw te bekijken om de lange files op te lossen. In mei plaatste AWV verkeerslichten op de rotonde, net met de bedoeling de capaciteit te verhogen en de files sterk te verminderen.

De maatregel heeft tot op heden echter het omgekeerde effect. Het stadsbestuur ontving dan ook al heel wat reacties van burgers over de moeilijkheden ter hoogte van de rotonde.

Het schepencollege vraagt om alle mogelijke verbeteringen grondig te bestuderen en stelt voor op verschillende tijdstippen verkeerstellingen uit te voeren om het verkeer op de verschillende assen van de rotonde correct in beeld te brengen. Ook infrastructurele maatregelen zouden soelaas kunnen bieden. Het stadsbestuur denkt hierbij aan een verlenging van de invoegstrook op de Antwerpseweg  richting Turnhout zodat hier twee rijstroken kunnen ontstaan en een dubbele rijstrook vanaf de afrit van de rotonde richting Turnhout. Signalisatie van de rijrichtingen op de rijbaan kan een hulp zijn voor automobilisten die twijfelen welk rijvak te kiezen.

Het stadsbestuur vraagt AWV met aandrang de nodige maatregelen te nemen zodat het fileleed na de vakantieperiode verleden tijd is.