Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Geelse Huisvesting gaat voluit voor betaalbare energie voor de sociale huurder'

De Geelse Huisvesting gaat voluit voor betaalbare energie voor de sociale huurder.

Er komen zonnepanelen op alle sociale woningen van Geelse Huisvesting waarvan de daken een goede oriëntatie hebben.

'Geelse huisvesting is mede-oprichter van ASTER cv met als eerste doelstelling om sociale woningen te voorzien van zonnepanelen.  Geelse huisvesting investeerde  in maart vorig jaar mee in aandelen van Aster voor een totaal bedrag van 375 000 euro.om de opstart te garanderen.

Aster cv sloot een raamovereenkomst voor zonnepanelen op de daken van sociale woningen is gegund aan EnergyVision.  Voor Geelse Huisvesting werden eerst 2 kleinere projecten in  Eendenstraat, Geel en Kabouterpad, Westerlo de eerste week januari 2023.  Het volgende project dat in de steigers staat zijn 46 woningen in Fien Geerinckxstraat, Yvonne Verbruggenstraat en Wouter Michielsstraat. (nieuwbouwproject te Geel Wijdbosch)

De uitvoering is vandaag gestart.

Enkele cijfers voor dit deelproject:  46 installaties -  352 zonnepanelen - totaal geïnstalleerd vermogen: 144 kWp (144.000 Wp) - totaal verwachte opbrengst/jaar: 126.000 kWh - saldo over 20 jaar: 79.638 euro (= € 3.982/jaar = € 86,56/jaar/woning).

De huurders met zonnepanelen genieten een financieel voordeel door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De SHM is verplicht om via een periodieke vergoeding een billlijk deel aan te rekenen.

 • Huurders met een digitale meter betalen een vergoeding op basis van de direct verbruikte stroom.
 • Huurders met een analoge meter betalen een forfaitaire vergoeding voor de direct verbruikte stroom.

De Vlaamse Regering bepaalt de berekeningswijze van de periodieke vergoeding, de wijze waarop de verhuurder de verbruiksgegevens van de huurder kan opvragen en de gevallen waarin de vergoeding verminderd of niet aangerekend wordt.

De huurder betaalt 1 keer per maand een voorschot via de huurlasten. Een keer per jaar volgt een afrekening met een voordeel van 27% à 34% tegenover het sociale (dag)tarief of het markttarief.

Alle woningen van Geelse Huisvesting waar de daken een goede zonoriëntatie hebben worden in 2023 voorzien van zonnepanelen.

Om de huurders wegwijs te maken in het optimaal gebruik van zonne-energie zal er aanstaande donderdag 2 maart in wijk Fien Geerinckxstraat de infobus langs komen waar de bewoners tips krijgen om te besparen op hun energie factuur. Dit zal telkens gebeuren wanneer een installatie in gebruik wordt genomen.

Geelse Huisvesting bouwt   de grootste KWO voor sociale woningbouw in Vlaanderen voor wijkverwarming

In Geel, wijk De Leunen, een wijk uit de eind jaren 1970, gaat Geelse Huisvesting 103 woningen slopen om ze te vervangen door 199 nieuwe woongelegenheden. Het project wordt in 8 fases gebouwd. Tegelijkertijd krijgt de omgeving ook een volledige make over met nieuwe pleinen, en groeninfrastructuur.

Voor 180 wooneenheden worden gemeenschappelijke delen zoals stookplaatsen, fietsenstalling, parkeerplaatsen, groen voorzien

Voor de verwarming van de wooneenheden in dit vervangingsbouwproject opteert Geelse Huisvesting voor de plaatsing van een KWO (koude warmte opslag) gecombineerd met warmtepompen, een warmtenet en middenspanning. De locatie is uitermate geschikt voor een koude warmte opslag.

Hiervoor zal één grote centrale “stookplaats” gebouwd worden. Warm water zal vanuit deze stookplaats vertrekken naar 7 verschillende woonblokken verspreid over een terrein van meer dan 36 000 m² en zal 173 woningen van warmte voorzien. We kunnen hier terecht spreken over “wijkverwarming”.

Bovendien voorzien we een over dimensionering van de warmtepompen en van de stookruimte om in de toekomst nog bijkomende woningen te kunnen aansluiten namelijk vervangingsbouwprojecten die Geelse Huisvesting op langere termijn voorziet ter hoogte van Eendenstraat. In het project voorzien we aansluitpunten.

Deze KWO kunnen we combineren met zonnepanelen (cfr project ASTER) waardoor we het elektriciteitsverbruik van de installatie kunnen reduceren. Dit in combinatie met een voordelige stroomkost op basis van middenspanning moet zorgen voor lage energiekosten voor onze huurders.

Bovendien kunnen de woningen niet alleen verwarmd maar ook gekoeld worden.

De wijk De Leunen is gelegen in geologisch perfecte omstandigheden om een geothermische verwarmingsinstallatie te bouwen. In de regio van Geel en omstreken is er een heel hoog potentieel om gebruik te maken van een KWO (koude-warmte opslag).

Zo wordt er gekozen voor een centraal energielokaal gekoppeld aan de geothermische KWO bronnen. Vanuit dit energielokaal wordt er warmte in de winter en koude in zomer verdeeld naar de diverse wooneenheden.

Met deze keuze kunnen we de Co2 uitstoot drastisch verminderen.

Meerwaarden:

Ecologisch: Op vlak van Co2 uitstoot wordt er een enorme reductie gedaan. Indien er voor de 162 appartementen en 11 woningen met gasketels gewerkt wordt, zal er een vele malen hogere Co2 uitstoot zijn. Zeker wanneer deze individueel verwarmd zouden worden.
Bij individuele gasketels spreken we over een vermogen van +- 5.000kW aan vermogen dat geïnstalleerd wordt. Bij de collectieve aardgasketels kwamen we op een vermogen van 750kW.
Bij de collectieve warmtepompinstallaties wordt er maar 750kW aan warmtepompvermogen geïnstalleerd.

Economisch: collectieve voorziening van warmte door middel van een KWO, resulteert in een kleinere “Total Cost of Ownership” ten opzichte van een individuele voorziening op gebouwniveau. Dit betekent dat de implementatie van deze KWO een economische besparing met zich meebrengt, gezien over alle betrokken partijen heen.

Bij het ontwerp is ook steeds aandacht geschonken aan een modulaire opbouw. Zo kunnen toekomstige uitbreidingen vlot verlopen:

 • ontwerp van het warmtenet voor uitbreiding met bijkomende pompen.
 • Over-dimensionering van hoofddistributieleidingen
 • ontwerp van de (platen)warmtewisselaars op uitbreiding met bijkomend warmtewisselend oppervlak (extra platen toevoegen).
 • voldoende ruimte in technische lokalen voor bijkomende componenten.
 • het elektrisch systeem en de sturing voorzien op uitbreidingen (modulair).

Maatschappelijk: Heel vernieuwend dat een sociale huisvestingsmaatschappij wijkverwarming voorziet door de combinatie van KWO en een warmtenet en zo ook een sociaal kwetsbare groep van mensen van goedkope en groene warmte voorziet.

Bovendien wordt gebruik gemaakt van middenspanning voor de levering van stroom, wat een lagere energieprijs betekent. Tenslotte wordt de KWO gecombineerd met PV panelen via ASTER.

Technologisch: KWO in combinatie met een warmtenet welke verschillende wooncomplexen voorziet van warmte is heel vernieuwend en kan als voorbeeld dienen voor andere huisvestingsmaatschappijen en private ontwikkelaars.

De geothermische warmtepomp heeft een COP van 5, hierdoor is er slechts 240.000kWh (750kW vermogen x 1.600 draaiuren vollast op een rendement van 5 op 1) aan stroom nodig per jaar om de gebouwen te kunnen verwarmen.

Kostprijs aardgas per jaar:

 • €0,16- per kWh aardgas
 • Verbruik 1.200.000kWh aan aardgas
 • Kostprijs 192.000€/jaar

Kostprijs verbruik warmtepompen:

 • € 0,26/kwh stroom (middenspanningstarief)
 • Verbruik 240.000kWh aan stroom
 • Kostprijs € 62.400,00- / jaar

Co2 Uitstoot aardgasketels:

 • 0,198 kg Co2/kwh
 • Verbruik 1.200.000kWh aan aardgas
 • Uitstoot 237 Ton aan Co2 uitstoot per jaar

CO2 Uitstoot warmtepompen:

 • 0,23 kg Co2/kwh
 • Verbruik 240.000kWh aan stroom
 • Uitstoot 55 Ton aan Co2 uitstoot per jaar

Besparing op CO2 van 182 ton per jaar.

Deel dit artikel