Open Vld Geel lanceerde vorig jaar als eerste politieke partij de enquête "Geel neemt het woord". Nu ze ongeveer bij de helft van de Geelse huishoudens zijn langs*geweest vinden ze de tijd rijp om een voorlopige tussenstand op te maken.

voorzitter Myriam Smets : 'Als partij die burgerparticipatie hoog in het vaandel draagt, zal Open Vld de verzamelde antwoorden meenemen in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

De enquête polst naar de algemene tevredenheid van de Gelenaar, of er voldoende sportfaciliteiten zijn, naar sport- en cultuurbeleving in het onderwijs, Geel als winkelstad en of de Gelenaar zich al dan niet veilig voelt.

Over het algemeen is de Gelenaar een tevreden Gelenaar (75%). Wat opvalt is dat men Geel niet ervaart als aangename winkelstad. 70% van de respondenten geeft aan dat ze het eerder of helemaal oneens zijn met de stelling "Vindt u Geel een aangename winkelstad?".

"Deze vaststelling bevestigt onze beslissing om als partij in te zetten op lokale economie. Samen met onze jongeren nemen wij heel wat initiatieven om ondernemen in Geel attractiever te maken. Denk aan de "Ondernemer van de Maand" of de inspiratieavond rond lokale economie en leegstand met Vincent Van Quickenborne." Aldus voorzitter Myriam Smets.

De Gelenaar vindt bovendien dat er voldoende sportfaciliteiten zijn (67%), voelen wel iets voor meer sport- en cultuurbeleving binnen het onderwijs (57%) en voelen ze zich over het algemeen veilig in onze stad (68%).

"Hoewel dit tussentijdse resultaten zijn, zijn de antwoorden enorm waardevol voor ons partijprogramma op af te toetsen. Politiek moet niet bepalen wat de mensen belangrijk vinden, de politiek moet luisteren naar wat de mensen belangrijk vinden en daar op verder gaan." stelt lijsttrekker Lieselotte Thys.

De vraag van 1 miljoen
Burgerparticipatie is één van de speerpunten voor de liberalen in de aankomende verkiezingen. Zo werd de vraag van 1 miljoen gesteld: "U krijgt als Geelse burger 1 miljoen euro uit de begroting om vrij te besteden? Hoe zou u hiermee onze stad beter maken ?"

'Op deze manier opent Open Vld Geel het debat over de mogelijkheid van een burgerbegroting in Geel: een vorm van directe democratie en volwaardige burgerparticipatie waarbij een stadsbestuur de besteding van een deel van de begroting in handen van de burger legt.

De Gelenaar zou dus in overleg, zonder politieke inmenging, kunnen beslissen waar een deel van hun belastinggeld naartoe moet gaan.

De antwoorden spreken alvast voor zich. Op het vlak van mobiliteit zien we de vraag naar veiligheid en het ontsluiten van de ring. De Gelenaar wil volwaardige fietspaden en goed onderhouden voetpaden alsook betere signalisatie.

Meer groen in het centrum is ook iets dat regelmatig terugkomt, met ook weer het onderhoud van dat groen. Een groene Markt moet kunnen volgens de Gelenaars. Om van Geel een aangename winkelstad te maken vraagt de Geelse burger een aanpak van de leegstand en ruimte en ondersteuning voor creatief en innovatief ondernemerschap.

'Ook blijft men trouw aan de reputatie van Barmhartige stede door aandacht te vragen voor de kansarme Gelenaar in alle vormen en maten. Of waarom geen plaats waar mensen terecht kunnen voor eerstelijns psychologische zorg?

Een laatste opvallend punt, niet geheel toevallig onder de aandacht gebracht door vrouwen, is het onveiligheidsgevoel op een aantal specifieke plaatsen in het centrum, zoals de Stationsstraat, op de verschillende parkings en op de route tussen de Ecodroom en de Markt. De vragen en suggesties gaan voornamelijk over meer verlichting.

"We gaan nu met deze resultaten aan de slag en verwerken ze in ons partijprogramma. Iedereen die zich geroepen voelt om mee te werken aan een waarlijk nieuw verhaal voor Geel is welkom. Wij waarderen de input, de ideeën en de visie van iedereen', besluit voorzitter Myriam Smets.