Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geelse participatieraad vraagt input van Gelenaars op 21 mei

Op dinsdag 21 mei organiseert stad Geel een open participatieraad om 20 uur in zaal De Waai. Zo krijgen alle Gelenaars de kans om hun mening te geven over participatie in Geel. Wat betekent participatie voor jou? Hoe zou jij de participatie aan het Geelse beleid bevorderen?

'De Geelse participatieraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle deeldorpen en vanuit meerderheid- en minderheidsfracties van de gemeenteraad', zegt geelse burgemeester Vera Celis.  'Via het platform www.ideevoorgeel.be kunnen inwoners doorlopend ideeën voorstellen om van Geel een aangenamere stad te maken.

De participatieraad bekijkt de haalbaarheid binnen het meerjarenplan en gaat hiermee aan de slag.

De participatieraad gelooft sterk dat burgerparticipatie een essentieel onderdeel van het lokale beleid moet blijven. Daarom nodigen ze alle Gelenaars uit op een ‘open participatieraad’ om hun mening te geven. Deze input nemen ze op in aanbevelingen rond participatie voor het volgende meerjarenplan.

Open participatieraad

Op dinsdag 21 mei houdt de participatieraad een ‘open participatieraad’ om 20 uur in zaal De Waai. Alle gemeenteraadsleden, adviesraden en geïnteresseerde Gelenaars zijn welkom om hun mening over ‘participatie’ te komen delen tijdens deze inspirerende avond.

De stad wil te weten komen wat de Gelenaar verwacht van participatie, wat er goed gaat en waar het beter kan. Met deze input zal de participatieraad een ‘memorandum’ met aanbevelingen rond participatie opmaken. Zo wil de participatieraad mee richting geven aan hoe de stad in het volgende meerjarenplan met participatie zal omgaan.

Programma open participatieraad:

20.00 uur - Introductie door schepen van participatie

20.10 uur - Toelichting over participatie door Avansa

21.00 uur - Werktafels rond participatie

21.30 uur - Netwerkmoment

Werking participatieraad

Sinds 2019 bestaat de participatieraad als overlegorgaan met een brede samenstelling om op een objectieve manier initiatieven te beoordelen. Inwoners of Geelse organisaties kunnen een idee voorleggen aan de participatieraad. Enkel goed onderbouwde voorstellen in functie van het algemeen belang komen in aanmerking voor verdere uitwerking. De participatieraad bekijkt of het voorstel een versterking kan zijn voor het meerjarenplan. Past het niet binnen het meerjarenplan? Dan kan het nog een waardevol initiatief zijn als het een oplossing biedt voor een maatschappelijke uitdaging waar het bestuur aan tegemoet wil komen.

De participatieraad neemt ook een belangrijke rol op in het project ‘Burgerbudget’. Hiermee stelt de stad elke twee jaar 100 000 euro ter beschikking voor projecten voor en door Gelenaars die de projectindieners zelf realiseren. Nog tot 20 mei kunnen inwoners stemmen op hun favoriete projecten. Daarna bepaalt de participatieraad, die tijdelijk via loting wordt uitgebreid met 12 extra Gelenaars, op basis van een aantal criteria welke projecten effectief budget ontvangen.

 

Deel dit artikel