Tot de kerstvakantie moeten scholen hun meerdaagse buitenschoolse uitstappen schrappen. Dat is beslist na overleg met Vlaams minister van Onderwijs Weyts, de onderwijskoepels en de vakbonden.

Een daguitstap naar bijvoorbeeld een museum of theater kan wel nog volgens de regels die heel de samenleving moet volgen.

Daarnaast zullen klasgroepen zo veel mogelijk bij elkaar uit de buurt moeten blijven: ze mogen niet meer gemengd worden in bijvoorbeeld refters, studiezalen of in de naschoolse opvang.

Ook de quarantaineregels worden iets strenger: als binnen de zeven dagen drie leerlingen van dezelfde klas positief testen, moet heel de klas in quarantaine. Tot nu toe gold die regel pas vanaf vier leerlingen.

Scholen mogen zelf preventief voor afstandsonderwijs kiezen, ook wanneer er nog voldoende leerkrachten op school zijn. Oudercontacten en personeelsvergaderingen moeten sowieso online plaatsvinden.

Vanmiddag heeft de Vlaamse regering ook al beslist om 17,5 miljoen euro vrij te maken voor extra veiligheidsmaatregelen in de scholen. Met dat geld kunnen scholen zelftesten kopen voor hun onderwijspersoneel en CO2-meters installeren in de klassen, refter en leraarskamer.