U bent hier

Geen doorgang meer langs Rommelzwaan/Reebergen - slagboom sluit zaterdag 20 februari

Lier regio | Vorselaar
17.02.2021 - 18.49u
Door: Mark Jaspers

Zandhoven & Vorselaar beslisten eind 2020 om een knip door te voeren op Rommelzwaan/Reebergen, een smal weggetje langs de E34. Dat gebeurt in afspraak met de regio en als een onderdeel van de mobiliteitsstudie Middenkempen opgemaakt door de provincie Antwerpen samen met 9 gemeenten en verschillende politiezones. De slagboom wordt zaterdag definitief gesloten.

De gemeentebesturen van Zandhoven en Vorselaar hebben de voorbije weken bewust extra tijd genomen om een antwoord te bieden op de vele bezorgdheden en vragen die de ingreep met zich meebrengt.

De reacties maakten duidelijk dat er nog meer informatie en tijd nodig was. De knip op de Reebergen in Zandhoven én de inwerkingtreding van de camera's werd met enkele weken uitgesteld om extra te communiceren. De twee besturen en hun mobiliteitsdiensten overlegden ook wekelijks.

Daarbij ging niet alleen aandacht naar het beantwoorden van individuele vragen. Zo was er ook voldoende tijd om doorlaatvergunningen (bv. in het kader van zorg / openbaar vervoer én voor landbouwers, plaatselijke bewoners en hulpdiensten) te kunnen verwerken.

Ook de petitie werd daarbij ter sprake gebracht. De gemeentebesturen willen duidelijk trouw blijven aan de afspraken die gemaakt zijn op het niveau van de brede regio en zullen de beslissing niet terugdraaien.

Burgemeester Lieven Janssens (ACTIEV, Vorselaar): "Uit het verzoekschrift en de maatregelen die door het bestuur op het vlak van mobiliteit worden genomen, spreekt een duidelijk verschil in benadering van verkeer, een verschillende visie op mobiliteit.

Dat mag en we hebben best begrip dat het voor mensen aanpassen is. Een gemeentebestuur heeft echter de plicht vanuit een algemene visie te redeneren en rekening te houden met de belangen en de veiligheid van alle inwoners: alle weggebruikers en omwonenden, nu én op langere termijn."

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V, Zandhoven): "Belangrijk is ook om ten volle respect op te brengen voor de wegencategorisering.

Alle alternatieven voor een slagboom zijn besproken maar door de weg te verbreden, een trajectcontrole in te voeren of een apart fietspad aan te leggen, maak je van dit baantje een hogere categorie van weg, en bevorder je dus méér verkeer in plaats van minder. Dat is net niet de bedoeling en past helemaal niet in de globale mobiliteitsvisie."

De gemeentebesturen hebben als antwoord op de petitie en het verzoekschrift afgesproken om de komende jaren enkele evaluatiemomenten op te zetten. Beide besturen zullen tevens een nieuw mobiliteitsplan opmaken dat de basis kan leggen voor het toekomstig mobiliteitsbeleid.

Die mobiliteitsvisie moet afgestemd worden met de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, de vervoerregio en de buurgemeenten.

Burgemeester Lieven Janssens (ACTIEV, Vorselaar): "Mobiliteit is nooit eenvoudig. Het is geen exacte wetenschap. Er moeten altijd afwegingen worden gemaakt.

En zo zijn er de voorbije jaren al veel tientallen ingrepen gedaan waar niemand meer over praat en die wel een grondige verbetering zijn voor de veiligheid: verbod op zwaar vervoer, dood- of door-lopende straten (straten die doodlopend zijn voor wagens maar doorlopend voor fietsers/wandelaars), invoeren van plaatselijk verkeer, enkele rijrichting, enz.

Je kan mobiliteitsingrepen niet vanuit elke individuele situatie apart bekijken. Wij moeten in het algemeen belang handelen en bovendien ook rekening houden met Vlaamse, provinciale en regionale visies."

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V, Zandhoven): "Ik ben ervan overtuigd dat het aantal voertuigen, het doorgaand verkeer, het zwaar verkeer, het snel verkeer en het aantal ongevallen door deze maatregelen zullen dalen.

De leefbaarheid, de rust en de kwaliteit voor fietsers zal verbeteren. En die -niet makkelijke maar wel duurzame- keuze zullen we nog vaker moeten maken de komende jaren.

Dat is ook wat in andere gemeenten gebeurt door consequent het STOP-principe te gebruiken: eerst stappen, trappen en openbaar vervoer en pas nadien personenwagens. Dat spreekt o.a. uit het streven naar de modal shift en het stimuleren van combimobiliteit."

Ondertussen hebben ook de buurgemeenten soortgelijke acties ondernomen, worden trajectcontroles ingevoerd, autoluwe fietsroutes gerealiseerd, enz. De provinciale dienst mobiliteit staat helemaal achter de keuze van de beide gemeenten:

Gedeputeerde Luk Lemmens bevoegd voor mobiliteit (provincie Antwerpen): "Het is goed dat gemeenten in samenwerking met elkaar actie nemen. Het weren van het sluipverkeer op Reebergenlaan-Rommelzwaan kadert binnen de bovenlokale mobiliteitsvisie voor de Middenkempen, die de provincie Antwerpen samen met de 9 betrokken gemeenten heeft afgerond in 2018.

Daarin werden vier doelstellingen geformuleerd: het functioneren van de categorisering van de verkeersstructuur, de multimodale bereikbaarheid verbeteren, het stimuleren van de verkeersleefbaarheid in de woonkernen en het verhogen van de verkeersveiligheid.

We begrijpen dat de maatregel op individueel niveau ingrijpend kan zijn, maar globaal gezien draagt de ingreep wel degelijk bij aan een veiligere verkeersomgeving en een duurzamere mobiliteit."

Meer info

mobiliteit@zandhoven.be en mobiliteit@vorselaar.be

www.vorselaar.be/mobiliteitsstudie

https://www.zandhoven.be/wonen-en-werken/mobiliteit/reebergenlaan-wordt-autoluw/#myform1

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/mobiliteitsplanning/mobiliteitsstudies/middenkempen.html

imageMeer nieuws

Mien Van Olmen : 'Relance plan voor Herentalse handelaars'

Mien Van Olmen : 'Relance plan voor Herentalse handelaars'
Herentals | Neteland 24.02.2021 - 10.10u

Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen op Podium 19 met twee concerten

Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen op Podium 19 met twee concerten
Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 24.02.2021 - 09.35u

Heringerichte vijver moet dienst doen als paaiplaats

Heringerichte vijver moet dienst doen als paaiplaats
Kempen regio | Laakdal regio | Neteland 24.02.2021 - 08.41u

Vernieuwbouw Campus De Vest in de startblokken

Vernieuwbouw Campus De Vest in de startblokken
Kempen regio | Provincie Antwerpen 23.02.2021 - 18.59u

18 jaar Toscanzahoeve

18 jaar Toscanzahoeve
Kempen regio | Nationaal 23.02.2021 - 18.55u

'Samen op de bres voor veilige schoolroutes'

'Samen op de bres voor veilige schoolroutes'
Vlaanderen 23.02.2021 - 17.23u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto