Het gemeentebestuur Mol valt volledig uit de lucht bij de nationale berichtgeving over een 'omstreden Nederlandse vleesverwerker' die bepaalde bedrijfsactiviteiten zou zijn gestart in Mol. Bij de gemeente  hebben ze de afgelopen weken en maanden geen enkele aanvraag ontvangen voor een milieuvergunning voor vleesverwerking. Ook is er geen andere aanvraag om toelating bekend.

De komende dagen verzamelen ze extra informatie omtrent deze berichtgeving zodat ze kunnen achterhalen wat er precies aan de hand is. Iedereen die verdere gegevens heeft over deze zaak, mag de gemeente contacteren.

Update 17.30u :

"International Meat Trading heeft nooit milieuvergunning aangevraagd"

Het gemeentebestuur van Mol is naar aanleiding van de berichtgeving over een 'omstreden Nederlandse vleesverwerker' die zich kortelings in Mol zou komen vestigen, meteen een onderzoek gestart naar de bvba International Meat Trading. Deze Belgische firma voert vermoedelijk vleesverwerkende activiteiten uit in het voormalige slachthuis in de Slachthuistraat in Heidehuizen.

Het gemeentebestuur bevestigt dat deze firma niet over een milieuvergunning beschikt en hiervoor ook geen aanvraag heeft ingediend. Daarnaast heeft de firma nooit een officiële melding gemaakt van zijn activiteiten op deze locatie.

Anders dan wat in de berichtgeving staat over de 'komst', is deze firma blijkbaar al sinds januari 2014 actief op dit adres. De officiële zetel van de firma is gevestigd in Merksplas. International Meat Trading huurt in Mol blijkbaar bedrijfsruimte van een andere firma die wel over een milieuvergunning beschikt voor vleesverwerkende activiteiten in het voormalige slachthuis.

Onderzoek en inspectie

In de namiddag zijn diensten van IOK in opdracht van het gemeentebestuur ter plaatse geweest voor een inspectie. Zij stonden voor gesloten deuren. Er waren geen bedrijfsactiviteiten meer aan de gang.

Daarnaast heeft het gemeentebestuur het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) verwittigd over het dossier. Het gemeentebestuur kan geen inspectie uitvoeren naar de voedselveiligheid binnen deze firma, ze staan in voor het controleren van de milieuvergunning. De komende dagen zetten ze dit onderdeel van het onderzoek verder.