In de voorbije jaren werkte Fluxys een traject uit voor een nieuwe hogedrukaardgasleiding tussen Herentals en Ham, voor de bevoorrading van de Limburgse klanten.

Geen traject langsheen Rietbroek-Dompel-Toekomstlaan en Herenthoutseweg

In Herentals liep dit  traject langs Rietbroek-Dompel-Toekomstlaan en Herenthoutseweg, om vandaar uit verder te gaan langs de E313 richting Limburg. Vooral in de wijk Veldhoven-Krakelaarsveld maakten vele buren zich zorgen over de nabijheid van deze aardgasleiding, en er was hierover heel wat discussie in de voorbije jaren.

Jan Peeters (Sp.a) burgemeester : 'Op vraag van het stadsbestuur werkte Fluxys een meer aanvaardbaar tracé uit onder de Toekomstlaan. Fluxys heeft nu beslist dit project Herentals-Ham definitief stop te zetten, wegens gewijzigde marktomstandigheden in hun klantenzone Limburg.  De lopende procedures voor een plan-Mer en de inneming van de gronden stoppen hiermee.'