De Vlaamse regering volgt het negatieve advies van het stadsbestuur van Herentals over  windmolens op Hoevereveld. De minister weigert zo de bouwvergunning voor deze windmolens.

Luminus wil op Hoevereveld twee windmolens plaatsen. De vergunning werd al in 2017 aangevraagd. In 2020 werd de aanvraag gewijzigd.

Mien Van Olmen, burgemeester:  "We zijn blij over deze beslissing van de minister. Het stadsbestuur gaf de afgelopen jaren telkens een negatief advies en blijft achter zijn argumentatie staan. De stad is op zich niet gekant tegen groene energie, want we zetten daar zelf ook zwaar op in.

Er zijn genoeg plaatsen waar windmolens voor ons wel kunnen, zoals op het industrieterrein, maar ook duidelijk plaatsen waar die absoluut niet kunnen. Hoevereveld is een dichtbevolkte buurt en windmolens horen daar volgens de stad niet thuis."

De buurtbewoners verzamelden vorig jaar juli nog zo'n 230 bezwaarschriften. Ze reageren opgelucht.  EDF Luminus heeft echter nog altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de weigering door de minister.

Dat het dossier al voor de derde keer op het bureau van Demir belandde, geeft aan hoe hardnekkig alle partijen bij hun standpunten blijven.

Maar het betekent tegelijkertijd ook dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen eerder al 2 keer de weigering door de minister vernietigde, omdat het orgaan oordeelde dat ze haar werk niet voldoende heeft gedaan.

Reactie Luminus :

Nico De Bie, communicatie Luminus: 'We hebben kennis genomen van de beslissing en we zullen ons intern beraden over de volgende stappen.'