Het gemeentebestuur weigert een stedenbouwkundige vergunning voor project De Schans. Het huidige project overschrijdt zowel de vloerterreinindex als de bebouwingsindex die voor deze projectzone voorzien is in het toekomstige RUP Centrum. Samengevat: het project is in zijn huidige vorm te grootschalig.

Daarnaast voldoen meerdere appartementen niet aan de normen die gelden voor de sociale verhuurmaatschappijen. Het gemeentebestuur gebruikt deze normering om de woonkwaliteit te evalueren. Het aangevraagde bouwproject omvat in totaal 42 appartementen, vier winkels, een ondergrondse parking en tien woningen met een privétuin.

Van 8 maart tot 6 april 2015 liep een openbaar onderzoek naar het bouwproject van eigenaar RDK Bouw op de hoek van de Schansstraat met de Collegestraat. Tijdens dit openbaar onderzoek werden er zeven bezwaarschriften tegen het project ingediend.

Nieuw bouwproject

De eigenaar wil op de voormalige parking De Schans een groot woon- en winkelproject ontwikkelen. Het ingediende project bestaat uit verschillende delen en woonblokken die aansluiten bij de Schansstraat en de Collegestraat.

Daarnaast voorzien de plannen een private insteekweg en tien aaneengesloten gezinswoningen met een privétuin. Verder wenst de projectontwikkelaar verschillende appartementsblokken te bouwen waarbij het aantal woonlagen varieert van drie tot vijf.

Het totale aantal appartementen bedraagt 42. In de Schansstraat voorziet het bouwproject ruimte voor vier winkels. Voor de bewoners is er een grote ondergrondse parking met 99 parkeerplaatsen. Voor de winkels wordt er bovengronds een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien.

Te grootschalig

Voor de beoordeling van dit project volgde het gemeentebestuur de voorschriften uit het toekomstige RUP Centrum. Dit RUP bestempelt deze zone als een projectgebied met eigen specifieke regels.

Wanneer we het ingediende project aan deze regels toetsen, dan zien we een overschrijding van verschillende parameters, waaronder de vloerterreinindex en de bebouwingsindex. Dit betekent dat het project te grootschalig werd uitgewerkt. De draagkracht van de projectzone wordt overschreden met te veel en te dichte bebouwing.

Daarnaast garanderen verschillende appartementen onvoldoende woonkwaliteit, wanneer we deze appartementen aftoetsen aan de normen die sociale huisvestigingsmaatschappijen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) moeten volgen voor hun projecten.

Niet definitief van de baan

Met deze weigering is het bouwproject niet volledig van de baan. De projectontwikkelaar beschikt over verschillende beroepsmogelijkheden om deze beslissing van het gemeentebestuur aan te vechten.