U bent hier

Geen verkavelingsvergunning voor uitbreiding Moerhoek

Mol | Neteland
18.05.2017 - 11.04u
Door: Mark Jaspers

Het gemeentebestuur weigert een verkavelingsvergunning voor de uitbreiding van de bestaande verkaveling Moerhoek in Rauw. Naast enkele technische tekortkomingen van het verkavelingsontwerp, gaf het negatief advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de doorslag.

Het openbaar onderzoek naar de uitbreiding van verkaveling Moerhoek met 21 loten leidde tot 85 bezwaren, hoofdzakelijk van inwoners van het al gerealiseerde deel van verkaveling Moerhoek.

Het ontwerp omvat naast het uitbreiden van de wegenis de realisatie van zeven loten voor open bebouwing en veertien loten voor halfopen bebouwing.

Advies Vlaamse Milieumaatschappij

Het ingediende verkavelingsontwerp voorziet een vertraagde afvoer van het regenwater via de riolering. VMM stelt in zijn advies dat dit evenwel moet gebeuren via infiltratie op het eigen terrein, behalve indien infiltratieproeven aantonen dat dit op deze locatie technisch onmogelijk kan. Deze proeven ontbreken in het dossier.

Onvolkomenheden

Daarnaast waren er voor het college van burgemeester en schepenen nog enkele technische onvolkomenheden in het ontwerp, waaronder de te vermijden noordgerichte oriëntatie van een aantal loten. Ook de verkeersdienst had enkele opmerkingen over de ontsluiting van een drietal loten. Verder bevatte het dossier onduidelijkheden omtrent reliëf, waterafvoer en infiltratiemogelijkheden, wat een correcte beoordeling bemoeilijkte.

Wat nu ?

Na deze weigering ligt de bal in het kamp van de verkavelaars. Zij kunnen tegen de weigering in beroep gaan bij de Deputatie van de provincie Antwerpen. Een andere optie is het technisch aanpassen van de plannen en het indienen van een nieuwe verkavelingsaanvraag.

De te verkavelen percelen sluiten aan op de bestaande verkaveling Moerhoek en liggen in woongebied.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

Wagen kantelt in Geel, bestuurder ongedeerd

Wagen kantelt in Geel, bestuurder ongedeerd
Geel | Neteland 21.11.2017 - 18.04u

Twee gewonden na aanrijding

Herentals | Neteland 21.11.2017 - 18.02u

Nog plaats voor simultane quiz in acht cafés

Kempen regio | Neteland 21.11.2017 - 14.23u

N-VA Kasterlee: "Dure, nieuwe parking staat leeg"

Kasterlee | Neteland 21.11.2017 - 14.19u

Tolheffing voor zwaar verkeer door Nijlen ?

Neteland | Nijlen regio 21.11.2017 - 14.18u

Gemeenteraad keurt masterplan Keirlandse Zillen goed

Mol | Neteland 21.11.2017 - 10.02u

Nieuws uit uw regio

Webdesign door Intracto