Om het fietscomfort te verhogen liet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele structurele ingrepen uitvoeren op een gedeelte van de Ringlaan in Herentals.

Het fietspad aan de kant van het Albertkanaal maakt namelijk deel uit van de fietssnelweg F5 tussen Antwerpen en Hasselt. Vanaf het kruispunt met de Lierseweg en Hemeldonk tot aan het kruispunt met de Herenthoutseweg was door de werken enkel verkeer mogelijk richting de Lierseweg.

Het grootste gedeelte van de werken rondt de aannemer nu donderdagavond 16 december al af. Vanaf dan kan alle verkeer opnieuw in beide richtingen passeren. De asfaltering van het fietspad en afwerking wordt later uitgevoerd bij goede weersomstandigheden.

Geen verkeershinder meer vanaf donderdagavond

Het aantal rijstroken op het gedeelte van de Ringlaan tussen de kruispunten Hemeldonk en Herenthoutseweg werd verminderd naar één rijstrook per rijrichting.

Vervolgens werd het fietspad aan de kant van het Albertkanaal verbreed met drie meter en werden er betonnen veiligheidsblokken geplaatst om fietsers af te schermen van het gemotoriseerd verkeer.

Deze werken rondt de aannemer al af op donderdagavond 16 december. Alle verkeer kan dus vroeger dan voorzien in beide richtingen passeren op de Ringlaan.

Asfaltering fietspad uitgesteld

De asfaltering van het nieuwe bredere fietspad en het maken van de verbinding met het jaagpad ter hoogte van de Herenthoutseweg wordt pas begin 2022 uitgevoerd.

Omwille van een personeelstekort bij de aannemer ten gevolge van corona kunnen deze werken dit jaar niet meer klaar geraken.

Bij goede weersomstandigheden worden de werken in 2022 zo snel mogelijk hervat. Tijdens deze asfalteringswerken zal er enkel hinder zijn voor het fietsverkeer.

Fietsers moeten dan tijdelijk in beide richtingen over het fietspad aan de overkant van de Ringlaan rijden.  Foto Johan Temmerman/ NNieuws.