Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zullen fietsers hun voorrang verliezen. Meer bepaald aan kruispunten op gewestwegen waar het fietspad een voorrangsweg kruist.

Tot voor kort was er niet echt een strikte regel wanneer aan kruispunten – op gewestwegen – een fietspad een voorrangsweg kruist. Soms had de automobilist voorrang, soms de fietser. In dat laatste geval kreeg het fietspad vaak een rode kleur en stonden er haaientanden op de rijbaan.

Dat gebrek aan consistentie zorgde voor verwarring bij automobilisten zegt het Agentschap Wegen en Verkeer die de aanpassingen zal uitvoeren. "Die inconsistentie zorgde voor heel wat risicosituaties", zegt Anton Decoster van het Agentschap Wegen en Verkeer. "De wijzigingen van de verkeerssituatie is bedoeld om fietsoversteken veiliger te maken." (VRTNWS)