Het congres werd ingericht door het Centrum voor Lokale Politiek van de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Weerspiegeling

Bourgeois wil dat de samenstelling van de OCMW-raad gebaseerd is op deze in de gemeenteraad. ‘In Wallonië is dat zo', aldus Bourgeois. ‘Als blijkt dat uit de toekenning van de OCMW-mandaten op basis van het aantal gemeenteraadszetels, de meerderheid in de OCMW-raad niet de meerderheid in de gemeenteraad is, dan is er een correctie en bepaalt men het gezamenlijk aantal OCMW-raadsleden voor de hele meerderheid samen.'

Volgens Bourgeois werkt dat systeem in Wallonië goed, net omdat het voor evenredigheid zorgt én omdat de meerderheid altijd in de meerderheid is.

Bourgeois stelt wel voor om het Waals systeem op één punt aan te vullen, waardoor kleine fracties de mogelijkheid blijven hebben om hun stemmen te bundelen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur kreeg de opdracht een voorstel van nieuwe procedure uit te werken. Het voorstel zou voor het einde van de regeerperiode door het Vlaams Parlement goedgekeurd moeten worden.

(belga)