Geestig gezond sporten wil binnen de sportclubs en de bredere maatschappij aandacht vragen voor het psychisch welzijn van jonge sporters. Kinderen en jongeren hebben het recht om op hun eigen tempo in een veilige omgeving te groeien en plezier te maken.

Geestig gezond sporten werd opgezet vanuit het Leuvense Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt en samen met de partners G-sport Vlaanderen, Sporta en Parantee-Psylos vormgegeven over Vlaanderen.

Dirk de Wachter is de peter van het project en was de eerste persoon die het charter ondertekende. Hij geeft aan dat de sportclub een plek moet zijn waar verbinding met elkaar moet kunnen gemaakt worden.

Esperanza, een speciale club voor bijzondere gasten

De Leuvense circusschool (Circus in beweging) was de allereerste vereniging die het charter ondertekende en ondertussen zijn het er al meer dan 300 waaronder al een aantal Geelse clubs (en omstreken).

Eén van de mooie voorbeeldclubs van het project is voetbalclub Esperanza te Geel. Een club die 18 jaar geleden startte om jongeren die moeilijk aansluiting vinden in de reguliere clubs wel 1000 kansen te geven om samen te voetballen (zie tekst in bijlage). Samen met de sportdienst van Geel wordt het gedachtegoed verder uitgedragen in de stad en omstreken!

Praktisch

Voor wie? elke sportclub, individu of federatie kan het charter ondertekenen
Hoe? via de website www.geestiggezondsporten.be
Voordeel? Sportclubs ontvangen magazine met tips en tricks in de omgang met het psychisch welzijn van sporters, bekijk het via: https://view.publitas.com/geestiggezondsporten/geestig-gezond-sporten/page/1

Meer info? www.geestiggezondsporten.be
Houd zeker ook onze Facebookpagina 'geestig gezond sporten' in de gaten!

Of contacteer David david.bruyninckx@passant.be (0468/320431)

Esperanza biedt kansen waar anderen afhaken

Collega Mark Liefhooghe en zijn kompaan Walter Vanhove legden jaren geleden de basis voor Esperanza. "Een club waar een vijftigtal jongeren wekelijks de kans krijgen een balletje te sjotten; een club met duidelijke basisregels, maar vooral een club waar je 1000 kansen krijgt en als het nodig is, nog meer", zegt Mark.

Niet elke jongere die dat graag wil, vindt immers gemakkelijk een plek in zijn of haar favoriete sportclub. Culturele, psychische of sociale 'bagage' kan betekenen dat iemand niet aan de hoge verwachtingen kan voldoen die aan clubleden worden gesteld.

Geestig Gezond Sporten wil daar nu verandering in brengen en zoekt plekken waar ruimte gecreëerd wordt om te werken met jongeren die elders de kans niet (meer) krijgen. En laten wij nu net in het OPZ Geel met Esperanza een uitstekend voorbeeld hebben van hoe dat kan.

Charter

Met het onderschrijven van het charter ondersteunen wij, ,het belang om ruimte te maken in de sportwereld voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden. Zo helpen we mee de angst en het taboe rond psychische problemen in de maatschappij te doorbreken. 

IEDER OP ZIJN TEMPO

We houden rekening met het eigen ritme waarin kinderen en jongeren opgroeien en hun talenten ontwikkelen.

We focussen op de individuele ontwikkeling van de sporter.Iedereen moet zich kunnen ontplooien naar eigen mogelijkheden en behoeften.Elke sporter wordt uitgedaagd en krijgt de kans om uit te blinken.

EEN VEILIGE PLEK

We creëren een geborgen omgeving waar psychisch kwetsbare kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn zonder veroordeeld te worden.

We zijn alert voor signalen die aangeven dat iemand het (psychisch) moeilijk heeft.We maken tijd voor verbindende activiteiten en we organiseren een klimaat van respect voor elkaar.Pestgedrag wordt niet getolereerd.We maken ruimte en tijd om te luisteren naar sporters.

WARM WELKOM

We hebben extra aandacht voor het onthaal van nieuwkomers met psychische kwetsbaarheden.

We maken kenbaar dat psychisch kwetsbare kinderen en jongeren welkom zijn en dragen die filosofie uit naar alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de club.We zijn bereid een gesprek aan te gaan met een kandidaat-sporter om zo eventuele drempels te verlagen.Binnen de ploeg kunnen buddy's aangeduid worden om nieuwkomers op te vangen.

VERTROUWENSPERSOON

Een persoon binnen de club is het aanspreekpunt voor psychisch kwetsbare sporters, ouders, trainers en buitenstaanders.

We zorgen ervoor dat de vertrouwenspersoon makkelijk bereikbaar is.Hij/zij ondersteunt de opvang van nieuwe leden met specifieke aandacht voor zij die psychisch kwetsbaar zijn.We garanderen dat gevoelige info van onze leden vertrouwelijk blijft.

TRAINERS GECOACHT

We begeleiden en ondersteunen trainers in de specifieke aanpak van sporters met psychische kwetsbaarheden.

De vertrouwenspersoon coacht de trainers in het omgaan met leden die psychisch kwetsbaar zijn.We kiezen er bewust voor dat trainers bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor ouders en sporters.We gaan voor een positieve sfeer met de trainer als katalysator van de groepsvorming.De trainer maakt bewust tijd om het groepsgevoel te versterken en helpt banden te smeden.