Mensen die slachtoffer zijn van het grote datalek bij Facebook dat afgelopen weekend aan het licht kwam, kunnen klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacycommissie).

Het is de bedoeling om alle klachten te bundelen om zo druk uit te oefenen op Facebook om dit lek ernstig te nemen. (VRTNWS)