In het weekend van 19 en 20 oktober ruilen de Lilse jeugdverenigingen hun normale activiteit in voor een zwerfvuilactie. De gemeente zorgt voor vuilzakken, prikkers en handschoenen en haalt alle afval op. Inwoners die willen helpen, kunnen zich aansluiten bij de actie.

Schepen van Jeugd Chiel Danckers (Groen): "Ik ben uitermate trots dat de jeugd hierin het voortouw neemt. We vinden het geweldig dat onze jeugdverenigingen meegaan in de strijd tegen zwerfvuil. Een actie als deze maakt niet alleen onze bermen proper. Het heeft ook een groot sensibiliserend effect. De actie maakt duidelijk dat afval op straat of in de berm gooien iets is wat je gewoon niet doet."

Schepen van Duurzaamheid Luc De Backer (Groen): "Deze zwerfvuilactie is niet het enige wat onze gemeente doet tegen zwerfvuil. Elke dag gaan de gemeentediensten de strijd aan tegen zwerfvuil. We kunnen ook rekenen op heel wat vrijwillige peters en meters die in hun buurt al het zwerfvuil heel het jaar door opruimen. Wekelijks maken onze diensten alle openbare vuilbakken leeg. Vaak vinden we restafval dat gedumpt wordt in de vuilbakjes. We gaan daarom systematisch de vuilbakken voorzien van kleine openingen om dit te voorkomen.

Jaarlijks ruimen we ook 250 sluikstorten op. Sluikstorten blijft een groot probleem waar alle gemeentes mee kampen. We zijn blij om vast te stellen dat het aantal sluikstorten niet vermeerderd is na het aanpassen van de tarieven van het recyclagepark. Jammer is wel dat het installeren van camera's onvoldoende blijkt te werken.

We willen onze inwoners oproepen om sluikstorten zo snel mogelijk telefonisch of per mail te melden aan onze technische dienst. Elke week rijden we uit om de storten op te kuisen en proberen we samen met politie de daders te achterhalen. Meldingen op sociale media werken op dat vlak vaak contraproductief. Onze diensten kunnen dit niet altijd monitoren en vaak blijven storten hierdoor langer liggen."

Wie wil aansluiten bij de zwerfvuilactie van de gemeente en de verenigingen kan in de week van 14 oktober zwerfvuilzakken, prikkers en handschoenen oppikken in het gemeentehuis. Je kan dan zelf aan de slag in je eigen buurt. De technische dienst van de gemeente pikt het afval op dat je verzamelt.

Je kan ook op zondag 20 oktober om 14 uur naar de lokalen van Chiro Lille komen, Helleweg 13. Hier zal voldoende materiaal aanwezig zijn en er zullen diverse routes klaarliggen. De gemeente trakteert alle deelnemers op een vieruurtje bij de chirolokalen.